Concursul național ”Made for Europe” se va desfășura în acest an la Iași

made for europeÎn vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive, acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele comunitare din domeniul educației și formării profesionale, Ministerul Educaţiei Naționale lansează cea de-a VII-a ediţie a Concursului Naţional „Made for Europe”.

Concursul, cuprins în calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2012-2013, constă în trei sesiuni de expuneri, precum şi în vizionarea unei expoziţii de produse ale unor proiecte transnaţionale europene – Comenius, Leonardo da Vinci, etwinning, GlogsterEdu. ”Cei 105 concurenţi din ţară se vor întrece la Colegiul “Costache Negruzzi” în a-și demonstra contribuţia produselor la consolidarea calităţii şi dimensiunii europene în educaţie, integrarea în curriculum şi utilizarea în activităţile curriculare şi extracurriculare ale şcolii, transferabilitatea în noi contexte educaţionale sau facilitarea progresului şcolar/profesional”, a declarat prof. Gabriela Coneo, inspector pe proiecte educaționale europene în cadrul Inspectoratului Școalr Județean Iași.

(E.M.)