Populaţia din Republica Moldova trăieşte la limita minimului de existenţă

saracieDatele făcute publice recent de către Biroul Naţional de Statistică arată că veniturile disponibile ale populaţiei din Republica Moldova sunt nesemnificativ mai mari decât minimul de existenţă.

Astfel, potrivit datelor statistice pentru ultimul trimestru al anului trecut, veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1572,5 lei, iar minimul de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1511,9 lei. Pensionarii continuă să trăiască mult sub limita minimului de existenţă.Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în trim.IV 2012 a constituit 3631,3 lei, fiind astfel posibilă acoperirea minimului de existenţă de 2,3 ori. Astfel, dacă populaţia aptă de muncă reuşeşte să-şi asigure minimul necesar pentru existenţă, atunci pensionarii supravieţuiesc sub acest minim.  Menţionăm că în trim. IV 2012, pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1303,2 lei. Având în vedere că valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2013 a constituit 957,6 lei, rezultă că minimul de existenţă pentru această categorie de populaţie este acoperit doar în măsură de 73,5%. În ce priveşte minimul de existenţă pentru copii, se remarcă faptul că în trim.IV 2012 acesta a constituit în medie 1413,7 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 602 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1578,0 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani. În ultimul trimestru al anului trecut, pentru populaţia din mediul urban, minimul de existenţă a constituit în medie 1630,6 lei, sau cu 14,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1426,8 lei. Totodată, se remarcă faptul că şi veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 629,6 lei sau de 1,5 ori mai mari comparativ cu mediul rural.  Atât în oraşe, cât şi la sate, principala sursă de venit este salariul. Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 22,9% faţă de 11,7% în cazul populaţiei din mediul urban.