Giambattista Tiepolo

Clipboard01Fecioara îi oferă scapularul Sfântului Simon Stock (Fecioara din Carmelo cu sufletele din Purgatoriu) . Ulei pe pânză, 210 x 650 cm.

 Capodopera a fost de curând restaurată şi şi-a recăpătat aspectul creat de Tiepolo. Luminile şi culorile sunt din nou vii. Acest tablou marchează o etapă fundamentală din cariera artistică a lui Tiepolo, şi anume trecerea la maturitatea artistică. Compoziţia a fost pictată pentru Confraternita del Suffragio – Frăţia Sufragiului din Biserica Sant’Apollinare – Sfântul Apollinaire din Veneţia. Iconografia ilustrată este complexă. Tabloul are o istorie bogată. După rechiziţionarea de către Napoleon, opera a fost vândută în piaţa cu antichităţi şi împărţită în două: partea din stânga, în care sunt ilustrate sufletele din Purgatoriu alinate de înger, şi scena principală în care este ilustrată Fecioara Maria. Imaginea din stânga a fost realizată prin tehnica clarobscurului. Fecioara radiază în mijlocul sfinţilor din Ordinul carmelitan. Cele două părţi au fost achiziţionate prin licitaţie la Paris. În anul 1925, acestea au fost donate Galeriei din Brera. Scena originală a tabloului a fost reîntregită. Prin această lucrare de mare anvergură, Tiepolo demonstrează admiraţia sa faţă de maeştrii veneţieni de la începutul secolului al XVIII-lea, ca Piazzetta şi Sebastiano Ricci. Pornind de la exemplul lor, în sufletul artistului se naşte dorinţa de a încălca regulile obişnuite ale artei baroce târzii. Tiepolo încearcă să abordeze un stil liber şi impresionant.

  Adrian Filip