Istoricul Dennis Deletant primeşte titlul de Doctor Honoris Causa oferit de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”

Dennis DeletantDennis Deletant, profesor la University College Londra, va primi, la propunerea Facultăţii de Istorie, cea mai înaltă distincţie oferită de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”: cea de Doctor Honoris Causa. Ceremonia de acordare a titlului va avea loc marţi, 28 mai, la ora 12.00, în Aula Magna “Mihai Eminescu”. Profesorul Dennis Deletant se bucură de o largă şi consolidată notorietate în spaţiul academic românesc şi european, clădită, în primul rând, pe un domeniu de studiu destul de vitregit în Occidentul Europei – studiile româneşti. “Meritele istoricului Dennis Deletant privitoare la istoria românilor sunt excepţionale”, se precizează în Laudatio. “El a avut un rol de pionierat, fiind un deschizător de drumuri istoriografice, mai ales în anii ’90. Atunci când istoricii români evitau subiectul comunismului românesc, retranşându-se în apologia lui Ion Antonescu sau în redescoperirea şi fetişizarea societăţii interbelice, Dennis Deletant a deschis o discuţie profesionistă, de o înaltă ţinută ştiinţifică, asupra ceea ce a însemnat totalitarismul comunist la noi. Apoi, în contextul propriilor cercetări, s-a aplecat şi asupra altor subiecte din istoria secolului XX, atât asupra lui Ion Antonescu, cât şi, indirect, asupra perioadei interbelice, lărgind astfel sfera de cuprindere a istoriografiei româneşti. Cercetătorul Dennis Deletant, în ipostaza de istoric al culturii româneşti vechi sau în ipostaza de istoric al secolului XX, şi-a elaborat întreaga operă printr-o cercetare sistematică de arhivă şi printr-o uriaşă capacitate de sinteză, integrând critic în propriile cercetări istoriografia subiectelor studiate. Scriindu-şi marea majoritate a lucrărilor în limba engleză şi beneficiind de distanţa faţă de România şi de distanţarea critică faţă de subiectele studiate, istoricul Dennis Deletant a reuşit să fie un istoric credibil şi un promotor sensibil al istoriei româneşti în spaţiul istoriografic occidental. ” Profesorul Deletant şi-a desfăşurat cercetările pe două mari direcţii:

– Represiune şi dizidenţă în România comunistă, cu cele două perioade ale sale: timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi cel al lui Nicolae Ceauşescu.

– România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cu analiza modului în care Antonescu şi-a construit o relaţie de „alianţă inegală” cu Hitler; această direcţie de cercetare face parte dintr-un proiect academic mai mare, privitor la agenţii de informaţii britanici în Sud-Estul Europei în perioada 1939-1944.

Până acum, activitatea profesorului Dennis Deletant a fost recompensată atât în Marea Britanie, cât şi în România: ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic în 1995, pentru serviciile aduse relaţiilor româno-britanice, Ordinul pentre merit, în grad de comandor, acordat în 2000 de preşedintele Emil Constantinescu, pentru servicii aduse democraţiei româneşti, precum şi doctor honoris causa al Universităţilor din Sibiu (1996), Cluj-Napoca (2001) şi Târgu Mureş (2010). La Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, comisia de acordare a titlului DHC este alcătuită din: preşedinte: profesor univ. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Membri: Profesor univ. dr. Constantin Rusu, preşedintele Senatului;  Profesor univ. dr. Alexandru Zub, Membru al Academiei Române; Profesor univ. dr. I. A. Pop, Rector al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Membru al Academiei Române; Profesor univ. dr. Mihai Retegan, Universitatea din Bucureşti; Profesor univ. dr. Gheorghe Iacob, Prorector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Profesor univ. dr. Petronel Zahariuc, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.