Patriarhie: Criteriile privind interzicerea discriminării nu constituie o premisă pentru defavorizarea familiei creştine

Sfintirea posturilor de radio si televiziune Trinitas.Patriarhia îşi exprimă speranţa că prevederea constituţională adoptată de Comisia de revizuire a legii fundamentale potrivit căreia criteriile pentru care este interzisă discriminarea – culoare, orientare sexuală sau trăsătură genetică – nu constituie o premisă pentru o orientare defavorabilă familiei creştine tradiţionale.

“Patriarhia Română îşi exprimă dorinţa ca, atunci când vor fi luate în discuţie amendamentele la articolul 48 alin. (1) din actuala Constituţie a României, Comisia de revizuire va ţine cont de propunerea Bisericii Ortodoxe Române, înaintată Parlamentului României ( în 27 mai 2013) în numele majorităţii românilor (85,9%), şi anume: ‘Familia, elementul natural şi fundamental al existenţei şi dezvoltării societăţii, se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor şi beneficiază de sprijin şi ocrotire din partea statului şi a societăţii'”, se arată într-un comunicat al Patriarhiei, transmis, marţi. Patriarhia subliniază că românii au moştenit şi cultivat un respect deosebit faţă de familie, respect concretizat în grija pentru o viaţa curată şi echilibrată în orice împrejurări, ajutorarea reciprocă a soţilor şi ”naşterea de prunci”.
”Toate aceste valori au rămas peste veacuri trăsătura fundamentală a societăţii româneşti”, punctează sursa citată. Potrivit comunicatului Patriarhia va propune tema completării articolului referitor la familie din actuala Constituţie a României pe agenda de lucru a Consiliului Consultativ al Cultelor din România din 20 iunie 2013, pentru a proteja familia naturală şi tradiţională. Senatorii şi deputaţilor din Comisia pentru revizuirea Constituţiei au adoptat articolul care se referă la faptul că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. Este interzisă orice discriminare bazată pe sex, culoare, naţionalitate, origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, credinţă sau religie, opinii politice sau de altă natură, proprietate, naştere, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.