”Tinerii versatili”, o necesitate pentru cerințele imprevizibile de pe piața muncii?

uaic iasiAcademia de Advocacy, împreună cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Coaliţia 52, au organizat joi, 6 iunie, o conferinţă de presă în cadrul căreia au fost prezentate concluziile şi recomandărilor Comisiei de experţi a audierii publice ”Tineri versatile, o necesitate pentru cerințele imprevizibile din piața muncii?” Pe 16 mai,  la Iaşi s-a desfăsurat audierea publică privind sistemul educaţional din România, în  cadrul căreia s-au colectat 348 de opinii scrise, din toate regiunile ţării despre principalele măsuri care  ar trebui prevăzute în strategia Ministerului Educaţiei Naţionale pentru reforma educaţiei. Dată fiind complexitatea aspectelor ce trebuiesc abordate și corelate pentru o reformă reală a  educației și integrarea rapidă a tinerilor pe piața muncii, prin această audiere publică s-a dorit să se  contribuie la clarificarea și identificarea de soluții şi directii de acţiune privind următoarele întrebări ce  își căută răspuns: care sunt principalele măsuri necesare pentru creșterea adaptabilității tinerilor la  cerințele pieței muncii?, care sunt abilitățile, deprinderile cheie care ar trebui dezvoltate tinerilor, complementar cunoștințelor și informațiilor dobândite pe diferite domenii, pentru o cât  mai bună și stabilă inserție pe piața muncii?  Deşi audierea publică a avut loc la Iaşi, aceasta a avut ecou la nivel naţional, dovadă stand cele 348 de opinii scrise, colectate din 30 de județe, dintre care un procent de peste 35% provin  din domeniu învăţământ şi educaţie, iar peste o treime dintre aceştia au fost elevi şi studenti,  beneficiari ai sistemului de învăţământ. Structura depoziţiilor arată că s-a lărgit cercul părţilor  interesate de acest subiect, prin implicarea alături de cadre didactice şi elevi, a reprezentanţilor mediului de afaceri, reprezentanţi ai decidenţilor şi a părinţilor.  Principalele constătări în baza opiniilor colectate sunt: corelarea programei şcolare cu cerinţele actuale ale pieţei muncii şi economiei, educaţie care să promoveze inițiativa antreprenorială. Ulterior absolvirii, măsuri pentru stimularea antreprenorială a tinerilor şi a încadrării rapide pe piaţa muncii, dezvoltarea parteneriatului între şcoală, familie, mediul economic şi comunitate, îmbunătăţirea calităţii actului educaţional pentru reducerea numărului de absolvenţi  şi adulți care ies de băncile şcolii slab calificați, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a unităţilor educaţionale în scopul intensificării utilizării învățării bazate pe tehnologia informaţiilor și comunicaţii a  accesului la resurse educaţionale de înaltă calitate. Principalele concluzii ale Comisiei de Experti sunt: clivaj între şcoală şi cerinţele mediul economic şi plan de măsuri de eliminare a acestuia, necesitatea unui sistem de educaţie centrat pe elev şi orientat pe dezvoltarea de compentenţe, care să promoveze măsurile de orientare activă pe piaţa muncii, precum şi inițiativa antreprenorială a tinerelor generaţii de absolvenţi, educaţia tinerilor este responsabilitatea comună a şcolii şi a familiei de unde derivă necesitatea dezvoltării parteneriatului între şcoală şi familie, precum şi cooptare mediului economic şi a comunităţii, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a unităţilor educaţionale cu scopul intensificării utilizării învățării bazate pe tehnologia informaţiilor și comunicaţii a accesului la resurse educaţionale de înaltă calitate, îmbunătăţirea calităţii actului educaţional pentru reducerea numărului de absolvenţi şi adulți care ies de băncile şcolii slab calificați, o schimbare majoră de abordare a educaţiei prin trecerea de la transfer de cunoştinţe la dezvoltare de competenţe. Comisia de experți, a fost formată din Nicolae Crețu, preşedinte – Comisia de estetică şi istoria artei a Academiei Române – filiala Iaşi, Alma Andrei, șef Birou Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Gheorghe Pleșu, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Iași, Roxana muscalu Haidău, președintele Asociației Tehnice de Formare Profesională “TEACH ING” Iași, Despina Pascal – expert Audieri Publice. (E.M.)