Aproape 29.000 de ieșeni au primit în acest an cărți noi de identitate

carti de identitate mai 2013În primele cinci luni ale anului în curs, la Serviciul de evidenţă a persoanelor Iaşi au fost înregistrate 32.049 de cereri, dintre care 28.708 pentru eliberarea de cărţi de identitate, 1.079 pentru eliberarea de cărţi de identitate provizorii şi 2.262 pentru eliberarea vizelor de reşedinţă. ”Principalele motive pentru care cetăţenii au solicitat un nou act de identitate au fost expirarea termenului de valabilitate, în  14.333 de cazuri, schimbarea domiciliului, în 3.736 de cazuri, pierderea, deteriorarea, furtul, în 3.885 de cazuri, respectiv eliberarea primei cărţi de identitate, în 1.814 cazuri”, a declarat Marius Bodoga, directorul executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanei, instituție care are în subordine Serviciul de evidență a persoanelor. De remarcat că, în perioada similară a anului trecut, la Serviciul de evidență a persoanelor Iași au fost înregistrate doar 31.056 de cereri. În perioada ianuarie – mai 2013, la cererea persoanelor/instituţiilor abilitate, inspectorii din cadrul DLEP Iași au întreprins 6.106 verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. ”Tot în această perioadă au fost efectuate 45 de acţiuni cu staţia mobilă în comunele arondate, maternităţi, spitale, instituţii de ocrotire şi persoane nedeplasabile, ocazie cu care au fost puse în legalitate 1.815 de persoane”, a precizat Marius Bodoga. Cei 25 de salariaţi ai Serviciului de evidenţă a persoanelor Iaşi deservesc 500.000 de locuitori, din municipiul Iaşi şi cele 26 de comune arondate, respectiv: Leţcani, Ţigănaşi, Andrieşeni, Miroslava, Tomeşti, Aroneanu, Mogoşeşti, Trifeşti, Bârnova, Movileni, Ţuţora, Bivolari, Popricani, Ungheni, Ciurea, Probota, Valea Lupului, Golăeşti, Roşcani, Victoria, Holboca, Rediu, Vlădeni, Horleşti, Schitu-Duca, Voineşti. Conform legislaţiei pe linie de evidenţă a persoanelor, cererea de eliberare a unui nou act de identitate se poate face cu 180 de zile înainte de data expirării. Termenul de eliberare a actului de identitate este de maxim cinci zile lucrătoare dacă nu sunt necesare verificări suplimentare la dosar. Actele necesare pentru eliberarea actelor de identitate, precum şi programul de lucru al instituției pot fi consultate de către cei itneresați la adresa www.dlep-iasi.ro. (E.M.)