Bani europeni pentru învăţământul dentar ieşean

bani pentru invatamantul dentarÎnvăţământul dentar ieşean a cunoscut un avânt fără precedent în ultimii ani  datorită fondurilor europene, care au fost investite în aparatură şi tehnologii de ultimă generaţie.  Trei proiecte europene au fost derulate cu succes de Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină „Grigore T. Popa”. Două dintre acestea se află la final, bilanţul lor urmând să fie prezentat marţi, 25 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă.  “Cele trei proiecte sunt în simbioză – îmbină teoria cu practica şi actul didactic cu dotările de ultimă generaţie. Dorim să facem un bilanţ public al celor două proiecte pe care le încheiem, urmează şi al treilea în curând,  pentru a scoate în evidenţă importanţa fondurilor europene şi faptul că fără absobţia lor, învăţămîntul dentar ieşean ar putea fi cu mult în urmă. Cu toţii trebuie să înţelegem că fără să investim în învăţământ nu vom avem un act medical de calitate în viitor”, a declarat prof. univ. dr. Norina Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF Iași. Cele două proiecte sunt: ”Adaptarea ofertei învăţământului medical dentar superior la nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere”, în valoare de  15.000.000 de lei, derulat de UMF Iaşi în parteneriat cu Universitatea “Ovidiu” din Constanţa, Universitatea “Carol Davila” Bucureşti, Asociaţia Shotron, Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie şi Wolfgang Goethe – Universitat Frankfurt/M , respectiv „Stagii de pregătire practică pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii a studenţilor specializaţi în medicină dentară”, în  valoare de aproximativ 13.700.000 de lei şi derulat de UMF Iasi în parteneriat cu UMF Tg. Mureş, UMF “Iuliu Haţieganu” – Cluj-Napoca, Societatea Română de Reabilitare Oral şi S.C. Softwin S.R.L., ambele proiecte fiind cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Astfel, studenţii şi cadrele universitare din învăţămîntul dentar ieşean au acum acces la cele mai performante tehnologii din domeniu. Este vorba despre primul Centru Pilot de formare specialişti în Reabilitare Orală, care introduce în România, în premieră, sistemele de telemedicină şi simulare asistată de calculator. După cum a precizat prof. univ. dr. Norina Forna, în cadrul primului proiect a fost implentat, în premieră naţională în învăţământul medical dentar românesc, o comunitate online – biblioteca virtuală care facilitează comunicarea, schimbul de informaţii şi practici de lucru, de instrumente şi materiale între studenţi dar şi între personalul universitar implicat în elaborarea şi revizuirea programelor şi a curriculelor de licenţă, cu scopul de a putea îmbunătăţi permanent programele universitare şi de a le adapta la noile cerinţe ale pieţei muncii. Până în prezent, un număr de 2092 studenţi şi cadre didactice au accesat platforma dent-cursuri. Obiectivul central celui de-al doilea proiect a fost facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor înscrişi în învăţământul superior de medicină dentară. De asemenea, a fost implementată platforma inovativă dent-stagii şi cel mai performant sistem de simulare DENTSIM –3D benefic atât pentru studenţi cât şi pentru viitorii pacienţi, care vor beneficia de precizie în orice tip de manoperă în stomatologie.  Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi a devenit astfel unica facultate din România şi a treia din Europa dotată cu sistemele DENTSIM –3D dar şi cu tehnici de tip IGI – navigare computerizată în medicina dentară. DENTSIM prezintă toate avantajele unei sesiuni clinice de lucru de tip hands-on, pe care le combină cu mediul virtual de training preclinic şi clinic, în timp real. Stimulează practica individuală şi independentă, studiile de cazuri clinice. De asemenea, se pot vizualiza pe ecran în timp real manoperele realizate şi este furnizat imediat feed-back-ul digital din care reiese gradul de competenţă al celui care lucrează. Datorită acestui sistem, studenţii îşi dezvoltă dexteritatea iar cadrele didactice îi pot monitoriza şi evalua mai uşor în timpul procedurilor stomatologice. (E.M.)