Proiecte europene în valoare de 312.000 euro, câștigate de școlile ieșene

proiecte castigatAgenția Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale  Școlile a aprobat 11 proiecte multilaterale Comenius la nivelul județului Iași (din 1.134 de candidaturi înregistrate la nivel național), fiecare cu o valoare de 24 000 euro și 1 proiect european bilateral, cu aceeași valoare, la Liceul Pedagogic « V. Lupu » Iași (din 124 de candidaturi înregistrate la nivel național). Se remarcă diversitatea instituțiilor care au obținut proiecte: Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Iași, Școala Gimnazială 1, Holboca, Liceul Teoretic « L. Rossetti », Răducăneni, Școala Gimnazială « P. Poni » Iași, Școala Gimnazială « B. P. Hasdeu » Iași, Școala Gimnazială « Alecu Russo » Iași, Școala Gimnazială « Gh. Mârzescu » Iași, Liceul Tehnologic « V. Madgearu » Iași, Liceul Tehnologic « A. Saligny » Iași în colaborare cu Palatul Copiilor Iași, Liceul Tehnologic « V. Pavelcu » Iași, Colegiul Tehnic « D. Sturdza » Iași și Liceul « D. Cantemir » Iași. Astfel, județul Iași ocupă locul II la nivel național, după București, datorită numărului mare de proiecte depuse și aprobat. Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puțin trei instituții din trei țări diferite, cu durata de doi ani. Una din instituțiile implicate în parteneriat își asumă rolul de coordonator de proiect. Din punctul de vedere al conținutului, proiectele multilaterale pot fi axate pe: elevi și implicarea activă a acestora în activități specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat, motivantă pentru elevi și relevantă pentru toate instituțiile implicate în proiect. Activitățile proiectului sunt integrate în curriculum și sunt de asemenea  interdisciplinare ; elevii sunt implicați în toate etapele de realizare a proiectului, de la planificarea acestuia, până la evaluare și diseminarea rezultatelor, instituție ți îmbunătățirea managementului și a metodelor pedagogice. Aceste proiecte permit echipelor de profesori și directori de școli din țările partenere să împărtășească experiențe și informații, să testeze și să pună în practică noi abordări pedagogice și manageriale. Există în școlile ieșene echipe de profesori care știu să scrie și să implementeze proiecte, iar la nivelul județului  au fost deja finalizate cu success numeroase astfel de proiete europene. Astfel, în luna mai, cinci unități de învățământ ieșene au primit titlul de Școala Europeană, drept recunoaștere a implicării în numeroase astfel de activități: Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași, Colegiul Economic Administrativ Iași, Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu” Iași, Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași, a declarat prof. Gabriela Conea, inspector Programe comunitare și proiecte de integrare europeană post-aderare în cadrul Inspectoratului Școalr Județean (IȘJ) Iași. (E.M.)