Sinteza activităţii deputaţilor ieşeni în legislatura 2012-prezent

MOTIUNEA DE CENZURA - PALATUL PARLAMENTULUIConstantin ADĂSCĂLIŢEI (PSD)

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.3, Constantin ADĂSCĂLIŢEI (PSD) face parte din Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova – Vicepreşedinte (din apr. 2013). Totodată, este membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan şi al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turcia. Din 2102 şi până în prezent a  avut 6 propuneri legislative:

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați şi a luat cuvântul o singură dată şi asta la Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi, în şedinţă solemnă.

*Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

*Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier

*Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele între profesioniști și consumatori

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore

Din 2102 şi până în prezent, Constantin Adăscăliţei a luat cuvântul o singură dată, în cadrul  Şedinţei solemne a Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2012, la Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi.

 

Corneliu-Mugurel COZMANCIUC (PNL)

Corneliu-Mugurel COZMANCIUC (PNL), a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.1. Face parte din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO,

Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova (din apr. 2013), Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României – supleant. Este membru supleant al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Este membru în şase Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză, Grupul parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia.

Din 2012 şi până în prezent a avut 17 luări de cuvânt(în 15 şedinţe), 15 declaraţii politice, 5 luări de cuvânt în BP, 8 întrebări şi interpelări. Cât priveşte iniţiativele legislative, acestea au fost în număr de 6:

* Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățămâmt

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

* Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai-Ziua Declarării Independenței României

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ORDONANȚEI GUVERNULUI nr.99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

Petru MOVILĂ (PDL) 

Petru MOVILĂ (PDL)  a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.3. Este membru al Comisiei pentru sănătate şi familie şi membru supleant al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă (preşedinte),

Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei.

A avut 20 declaraţii politice, 30 luări de cuvânt, 31 de întrebări şi interpelări şi este  semnatarul a 5 moţiuni.

Iniţiatile legislative, au fost în număr de 27:

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare

* Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

*Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative *Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate

* Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului

*Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

* Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii

*Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

*Propunere legislativă privind declararea zilei de 11 octombrie -Ziua Școlii Ardelene *Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată

*Propunere legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice

*Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate

* Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor române și limbajului mimico-gestual official prin interpret autorizat

* Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății

*Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției *Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

*Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului

*Propunere legislativă privind educația prin sport

Vasile MOCANU (PSD)

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.4, Vasile MOCANU (PSD) este membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) -secretar, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Pakistan, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia.  A avut 23 de luări de cuvânt, 18 declaraţii politice şi 8 propuneri legislative:

* Propunere legislativă privind definirea spațiului rural național

*Propunere legislativă privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice

*Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

* Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD *Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996

* Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice

* Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 53/2003, codul muncii

* Propunere legislativă privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole

 

Neculai RĂŢOI (PSD)

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.5, Neculai RĂŢOI (PSD) este membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei şi al Grupul parlamentar de prietenie cu Albania. Din 2012 până în prezent, a luat cuvântul în 16 şedinţe şi a avut 15 declaraţii politice şi 4 propuneri legislative:

*Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011

*Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

* Propunere legislativă privind programul ” Masa la Școală” pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial

*Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 53/2003, codul muncii

 

Anghel STANCIU (PSD)

Anghel Stanciu a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.6. Face parte din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Kuwait (vicepreşedinte), Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc. A avut două luări de cuvânt şi trei propuneri legislative importante:

*Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educația națională

*Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011

* Propunere legislativă privind programul ” Masa la Școală” pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial

Costel ALEXE (PNL) 

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.7, Costel ALEXE este mebru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia şi Herţegovina şi este preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan.  A avut 12 luări de cuvţt în 10 şedinţe, 11 declaraţii politice şi o interpelare. Cât priveşte propunerile legislative, acestea au fost în număr de patru:

*Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului

*Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai-Ziua Declarării Independenței României

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ORDONANȚEI GUVERNULUI nr.99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 

Camelia-Margareta BOGDĂNICI (PDL)

 

Camelia-Margareta BOGDĂNICI a fost aleasă deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.8. Este vicepreşedintă a Comisiei pentru sănătate şi familie  şi face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă (secretar), Grupul parlamentar de prietenie cu Australia, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă, Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel .Este semnatara a 5 moţiuni, a avut 29 de luări de cuvânt, 20 de declaraţii politice, 21 de interpelări. Iniţiativele legislative au fost în număr de 16:

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare

* Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011

* Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței

* Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

* Propunere legislativă privind programul ” Masa la Școală” pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial

* Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată

* Propunere legislativă privind economia socială

* Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

Gheorghe EMACU (UNPR)

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.8, Gheorgeh Emacu este secretar al Comisieia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi membru al Comisiei comuneă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei, Grupul parlamentar de prietenie cu Georgia.Grupul Parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică şi Populară. A avut 3 luări de cuvânt, 9 întrebări şi interpelări şi o delaraţie politică. Cât priveşte propunerile legislative, acestea au fost în număr de patru:

* Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele între profesioniști și consumatori

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore.

 

Cristina NICHITA (PSD)

 A fost aleasă deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.9. Este membră a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Singapore. Mai face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Danemarcei, Grupul parlamentar de prietenie cu Albania. A avut 7 luări de cuvânt, 5 declaraţii politice şi 3 interpelări.

Propunerile legislative au fost în număr de 5:

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

* Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele între profesioniști și consumatori

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore.

 

Daniel Vasile OAJDEA (Partidul Poporului – Dan Diaconescu)

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.9, Daniel Vasile OAJDEA este preşedinte al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  şi al Subcomisia pentru Spaţiu. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia şi Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda. Din 2012 şi până în prezent a avut 8 luări de cuvânt, două interpelari şi este semnatar a două moţiuni.

Totodată, a iniţiat un număr de 10 propuneri legislative:

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

*Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

* Propunere legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat, a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii

* Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor

Sorin-Avram IACOBAN(PSD)

Sorin-Avram IACOBAN a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.10. Este secretar al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  şi  vicepreşedinte al Subcomisiei pentru Spaţiu . Face parte din  Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan (vicepreşedinte) , Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia. A avut 5 luări de cuvânt, două declaraţii politice şi două întrebari şi interpelari. Propunerile legislative iniţiate au fost în număr de şase:

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

* Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele între profesioniști și consumatori

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore

 

Grigore CRĂCIUNESCU (PNL)

Aales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.11, Grigore CRĂCIUNESCU este membru în Comisia pentru sănătate şi familie, Grupul parlamentar de prietenie cu Australia (secretar), Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea, Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia.  A avut 10 luări de cuvânt, 5 declaraţii politice şi o singură interpelare. A iniţiat 4 propuneri legislative:

* Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului

* Propunere legislativă privind programul ” Masa la Școală” pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

 

Viorel-Ionel BLĂJUŢ (Deputat fără apartenenţă la un grup parlamentar)

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.12, Viorel-Ionel BLĂJUŢ este membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei şi al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Polonă. A luat cuvântul în trei şedinţe, a  avut o declarţie politică şi a fost semnatarul a două moţiuni. A iniţiat 7 propuneri legislative:

* Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

* Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți *Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți *Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct.2011

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare

* Propunere legislativă priivind ajutorul financiar acordat perdoanelor care au îngrijit copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate

* Propunere legislativă privind programul ” Masa la Școală” pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial

 

Anton DOBOŞ (PNL)

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.24 IAŞI, colegiul uninominal nr.12, Anton Doboş este membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză şi din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză . Din decembrie 2012 şi până în prezent a avut 2 luări de cuvânt şi 7 Propuneri legislative iniţiate:

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii

*Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale

*Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai-Ziua Declarării Independenței României

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind intrrzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

* Propunere legislativă privind declararea zilei de 11 octombrie -Ziua Școlii Ardelene

* Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ORDONANȚEI GUVERNULUI nr.99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață