Un alt fel de curs pentru profesorii din Pașcani

profesori29 de învățători din zona Pașcani participă în aceste zile la un curs de formare inovator, despre metode moderne de predare, cu accent pe utilizarea TIC la orele de curs. Ei au ales sa înlocuiască zilele de vacanță cu orele de formare, iar uneori participă la cursuri însoțiți de copiii lor. Cursul se desfășoară în cadrul proiectului Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii, ID 63671 și se încheie în ziua de 28 august 2013. Gazdă este Liceul Teoretic „Miron Costin” din Pașcani. Obiectivul proiectului este de a oferi suportul pentru formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria Matematică și Științe de a implementa un curriculum. Propunând două module –Competențele Curriculare – Priorități ale Reformei,  și Dezvoltarea profesională în societatea cunoașterii – proiectul dorește să ofere dascălilor sprijin pentru a-și organiza eficient timpul, pentru a conferi un plus de farmec lecțiilor, din punct de vedere științific, dar mai ales metodic. Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Iași, acesta fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Partenerii sunt: Casa Corpului Didactic Spiru Haret Iași, SIVECO România și Asociația Formare Studia Iași. (E.M.)