Parteneriat între Institutul Diplomatic Român și Fundația Academică „Petre Andrei”

upaSăptămâna trecută,  la sediul Universității „Petre Andrei” din Iași a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea Institutului Diplomatic Român (IDR) și aceea a UPA. Funcționând sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe, IDR a fost reprezentat la Iași de Directorul General, Dan Petre, și de Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, cadru didactic la Facultatea de Științe Politice a Universității București și Training Coordinator în cadrul IDR. Din partea UPA din Iași, la această întâlnire au participat Rectorul instituției, Prof.univ.dr. Doru Tompea, și Președintele Senatului Universitar, Conf.univ.dr. Daniel Șandru.  În urma discuțiilor, Directorul IDR, Dan Petre, și Președintele Fundației Academice „Petre Andrei”, Prof.univ.dr. Doru Tompea, au semnat un „Protocol de colaborare” între instituția patronată de Ministerul Afacerilor Externe și persoana juridică fondatoare a UPA din Iași. În documentul semnat de reprezentanții celor două părți se stipulează că scopul acestui acord este de a defini principalele domenii ale colaborării şi procedurile de implementare a acesteia. În acest sens, partenerii îşi propun să-şi unească eforturile în vederea îmbunătăţirii procesului de formare profesională continuă, a dezvoltării durabile a societăţii româneşti şi a promovării excelenţei academice în cercetarea ştiinţifică, prin dezvoltarea unui dialog permanent între mediul educaţional, instituţiile şi comunitatea din zonele în care îşi desfăşoară activitatea. Pe baza acestui acord se vor încheia, ulterior, acorduri specifice de cooperare care vor conţine termeni concreţi, tehnici şi economici, acorduri referitoare la activităţile comune asupra cărora vor decide părţile semnatare. Totodată, se subliniază că partenerii vor acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte:  realizarea în parteneriat a unor proiecte finanţate de organismele naţionale sau internaţionale;  organizarea, în parteneriat, a unor conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, workshopuri, simpozioane, mese rotunde; participarea la cursuri de instruire comune; elaborarea unor programe de învăţământ şi formare profesională; alte domenii de interes comun.„Este un parteneriat deosebit de onorant pentru fundația-mamă a Universității „Petre Andrei” din Iași, un parteneriat în contextul căruia FAPA este interesată să deruleze, împreună cu Institutul Diplomatic Român, proiecte de anvergură națională și internațională, în care vor fi implicați atât experții IDR și, implict, cei ai Ministerului Afacerilor Externe, cât și specialiști de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași. Un prim proiect – așa cum am stabilit deja cu domnul Director General Dan Petre – se va derula începând chiar din această toamnă și va consta în susținerea de către FAPA a cursurilor de specializare în relații internaționale și diplomație pe care IDR le va propune pentru prima dată în regiunea istorică a Moldovei”, a declarat Rectorul UPA din Iași și Președintele FAPA, Prof.univ.dr. Doru Tompea.