În cel mult doi ani, Bahluiul va deveni zonă de interes turistic pentru Iași

bahlui turisticRâul Bahlui, tronsonul cuprins între Podu de Piatră şi Tudor Vladimirescu, se va transforma într-o zonă atractivă din punct de vedere turistic. Întruniți în ședință ordinară săptămâna trecută, consilierii locali au aprobat trecerea din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Naţională “Apele Române” – în domeniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local, a unui teren de pe malul Bahluiului, care urmează să facă obiectul unei amenajări, fiind transformat într-un sector de promenadă. Pentru amenajarea turistică şi de agrement a Bahluiului a fost creată o asociere între consiliul municipal, cel judeţean şi administraţia Ape Prut. În cadrul asocierii, municipiul Iaşi are calitatea de lider pentru realizarea obiectivului de investiţie “Dezvoltarea Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Râului Bahlui”. Prin această asociere s-a stabilit statutul organizatoric necesar pentru continuarea modernizării râului Bahlui prin amenajări de agrement. Zona va beneficia de pontoane, iluminat public, piste de biciclişti şi spaţii comerciale şi este cuprinsă pe tronsonul Podu de Piatră – pod Tudor Vladimirescu pe Splai Bahlui Mal Drept si Splai Bahlui Mal Stang. Lucrarea de amenajare a râului Bahlui face parte din proiectul „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”, Proiectul, în valoare de 8,4 milioane de euro, a fost aprobat de Guvern în luna decembrie 2009, fiind inclus pe lista de investiţii a Ministerului Mediului pe Axa 5 din POS pe Mediu, Comisia de evaluare a fost formată din reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Finanţelor Publice, Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi ai Administraţiei Bazinale de Apă Prut – Bârlad. Proiectul prevede regularizarea râului Bahlui în municipiul Iaşi, construirea a două acumulări nepermanente (baraje pentru acumularea viiturilor în caz de ape mari) pe râul Bahluieţ, înainte de Târgu Frumos, executarea a două poldere (acumulări laterale nepermanente, pentru stocarea temporară a cantităţilor mari de apă în caz de viitură) în zona Podul Iloaiei, pe Bahlui, apărare împotriva inundaţiilor pentru populaţia urbană din Târgu Frumos, Podu Iloaiei şi Iaşi, cu un grad de protecţie minim de 1/100 (şi la un volum de viituri ce apare, statistic, cel mult o data la o sută de ani), regularizarea şi igienizarea Bahluiului, pe întregul parcurs din municipiul Iaşi, precum şi recuperarea pentru dezvoltare a şesului Bahluiui – spaţiu vital de câteva mii de hectare din vestul municipiului Iaşi, până la Leţcani. Durata contractului pentru execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţie „Regularizare râu Bahlui în municipiul Iaşi“ este de 30 luni şi cuprinde, printre altele, lucrări de asigurare a continuităţii pantei albiei râului Bahlui şi stabilizarea malurilor, decolmatarea albiei râului pe o lungime de 11 km, lucrări pentru stabilizarea malurilor albiei minore în zona în care se realizează decolmatarea, reprofilarea albiei minore pe o lungime totală de 6,13 km, realizarea de îmbrăcăminţi cu pereţi din beton armat monolit în albia minoră pe o lungime de 2,5 km între Podul de Piatră şi Podul Tudor Vladimirescu, stabilizarea albiei minore cu gabioane din amonte de confluenţa cu râul Nicolina şi până la Podul de Piatră şi între Podul Tudor Vladimirescu  şi Podul Metalurgiei, în total 2.35 km de râu), lucrări pentru asigurarea liniei continue de apărare împotriva inundaţiilor a municipiului Iaşi, realizarea unui dig de apărare pe malul drept (3,83 km lungime) în zona Cicoarei, refacerea parapeţilor de apărare pe o lungime de 2,5 km, între Podul de Piatră şi Podul Tudor Vladimirescu, precum şi supraînălţarea digului existent pe o lungime de 2.97 km, între Podul Tudor Vladimirescu şi Podul Sfântul Ioan. (E.M.)