Serviciu informatic necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de Instituția Prefectului Județului Iași

prefectura_iasi_1__2__1_Ministerul Afacerilor Interne va dezvolta un serviciu administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri, necesar vizualizării online a datetor referitoare la apostilele eliberate de instituțiile prefectului din România, printr-un proiect cu finanțare europeană. Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru îndrumarea si controlul Instituției Prefectului deruleaza începând cu data de 5 iulie 2013 proiectui ”Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului, pentru actele oficiale administrative”, cod SMIS 31493, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Societății Informaționale. Proiectul are o valoare totală de 2.039.818,61 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.645.015,01lei. Proiectul se implementează în municipiul București și în toate municipiile reședință de județ, la sediul M.A.I. și la sediile instituțiilor prefectului, pe o durata de 16 luni. Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne își propune dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri, necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituțiile prefectului din România. Aceasta se va realiza prin asigurarea interoperabilității sistemelor informatice folosite de către instituțiile prefectului pentru eliberarea apostilei, prin crearea unei baze de date centrafizate a M.A.I., actualizată în timp real de către instituțiile prefectului, care să furnizeze online informal privind actele oficiale administrative pentru care s-a eliberat apostila, prin operaționalizarea unui sistem TIC eficace și securizat de verificare a apostilelor eliberate, precum și prin dezvoltarea competențelor profesionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea bazei de date și cu operarea înegistrărilor. Noul serviciu va oferi posibilitatea consultării în timp real, prin mijloace electronice, a bazei de date centralizate și verificării autenticității actelor oficiale administrative pentru care cele 42 instituții ale prefectului, care eliberează apostila în conformitate cu obligațiile internaționale asumate de România. De rezultatele proiectului vor beneficia, în primul rând, persoanele interesate să verifice autenticitatea unei apostile emise de statul român (angajatori, mediu de afaceri, autorități și instituții publice, instituții de învățământ, etc, din statele semnatare ale Convenției de la Haga), în contextul globalizării pieței forței de muncă și a liberei circulații a persoanelor și serviciilor. Totodată, beneficiari ai tmplementării proiectului vor fi și cele 42 de instituții ale prefectului, care vor efectua înregistrările în baza de date centralizată, sau care vor dori să obțină informații despre alte apostile eliberate în România, prin 88 de angajați ai acestora și ai M.A.I, care vor fi instruiți pentru a opera sistemul. (E.M.)