Proiectul de înființare a noului Muzeu Municipal capătă din ce în ce mai mult contur

pregatiri muzeul municipalDemersurile de reabilitare a Casei Burchi – Zmeu, în care urmează să fie amenajat viitorul Muzeu Municipal, au intrat în faza deschiderii ofertelor firmelor care doresc să ofere consultanţa proiectului. Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Iași, la licitație au depus oferte trei ofertanţi, respectiv Pencroft SRL – 75.000 de lei, Medas Construct & Consulting – 108.000 de lei şi Expert Proiect 2002 – 124.964 de lei, în condiţiile în care bugetul alocat consultanţei şi managementului proiectului de realizare a Muzeului Municipal se ridică la 220.000 de lei, fără TVA. Anterior, într-o primă fază, au fost înregistrate ofertele societăţilor care intenţionează să execute lucrările de reabilitare, acestea fiind Iasicon, cu o ofertă de 8.466.958 lei, fără TVA, Conest cu 7.692.363 lei, Asocierea Construcţii Unu SA şi Incom SA, cu 9.941.250 lei, Asocierea Grup Construcţii Est SA & Tehnoterm SRL cu 7.127.498 lei şi Victor Construct SRL Botoşani cu 8.231.045 lei. Pentru ultima licitaţie din proiect, respectiv cea pentru informare şi publicitate, municipalitatea va organiza o achiziţie directă. Planurile Primăriei sunt ca lucrările la acest obiectiv să demareze în acest an. Proiectul înființării Muzeului Municipal constă în consolidarea clădirii istorice situată pe strada Zmeu nr. 3, restaurarea arhitecturală a acesteia, precum şi refuncţionalizarea spaţiului. Valoarea estimată a proiectului este de patru milioane de euro, mare parte provenind din fonduri europene nerambursabile. Amenajarea Muzeului Municipal va fi una complexă. În exterior, faţadele imobilului vor fi reabilitate până la nivelul restaurării elementelor decorative şi de detaliu, tâmplăria va fi refăcută complet, vor fi amenajate căi de acces pietonale şi carosabile, spaţii verzi, o terasă neacoperită, jardiniere, curte de serviciu. La interior, spaţiul va fi refuncţionalizat şi va cuprinde: spaţii de expunere, sală multimedia şi instalaţie audio pentru vizitatori, muzeu numismatică, spaţii de depozitare pentru exponate, birouri. La parter vor exista cinci săli de expunere, trei holuri cu exponate şi un atelier. La etaj, vor fi patru săli de expunere, o sală multimedia şi două holuri. Reabilitarea clădirii și amenajarea muzeului fac parte dintr-un proiect finanțat cu fonduri europene, în cadrul Axei I din Planul Operaţional Regional (POR) al Uniunii Europene. Ideea realizării unui muzeu al municipiului Iași datează din luna septembrie a anului 1920, când profesorul Gheorghe Ghibănescu a înaintat Comisiei interimare a Primăriei Iaşi un raport prin care propunea constituirea unei societăţi istoric – arheologice cu sediu, statut şi obiect de activitate proprii. Rosturile societăţii erau adunarea “materialului istoric cu privire la Iaşi”, înfiinţarea unei biblioteci, a unui muzeu şi a unei publicaţii periodice istorico-arheologice consacrate Iaşilor. Muzeul a funcţionat la acea vreme pe strada Cuza Vodă, nr.10, în curtea Mânăstirii Golia, în localul preluat (contra sumei de 15.000 lei) de la Societatea Invalizilor de Război. Finanţarea Muzeului Municipal s-a făcut, în principal, din fondurile Primăriei Iaşilor, care a prevăzut un capitol de buget pentru această activitate. Fondurile disponibilizate de Primărie (cifrându-se în primul an la 100.000 lei) au fost folosite pentru chiria localului, pentru plata salariaţilor şi achiziţii, pentru tipărirea Buletinului “Ioan Neculce”şi plata colaboratorilor.Acestei sume i s-au adăugat ulterior încasările din vânzarea Buletinului şi banii obţinuţi prin donaţii (între 5.000 şi 10.000 lei anual).  (E.M.)