Universitatea “Al.I.Cuza”: Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2013- 2014

Universitatea-Al_I_-CuzaCalendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2013- 2014 la Universitatea “Al.I.Cuza” este următorul:înscrierea candidaţilor: 2 – 12 septembrie;selecţia candidaţilor : 16 – 18 septembrie;afișarea rezultatelor: 19 septembrie; contestaţii: 20 septembrie.Numărul de locuri este de 210 la buget şi 80 la cu taxă.

 

DOMENIU DE DOCTORAT conform H.G. nr 707/2012 Cifra de şcolarizare repartizată pentru Studii universitare de doctorat, în anul universitar 2013-2014
Buget Taxă
Matematică

6

1

Fizică

14

2

Informatică

9

4

Geografie

26

8

Geologie
Ştiinţa mediului
Chimie

9

2

Biologie

7

3

Filologie

25

8

Istorie

25

8

Teologie

8

7

Drept

4

4

Filosofie

24

5

Sociologie
Ştiinţe politice
Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe ale educaţiei

9

8

Psihologie
Economie

44

25

Finanţe
Contabilitate
Cibernetică şi statistică
Informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale
Management
Marketing
TOTAL

210

85

TAXELE DE ÎNSCRIERE ŞI ŞCOLARIZARE PENTRU DOCTORAT ANUL UNIVERSITAR 2013 / 2014

  

Nr.

crt.

 

Facultatea

 

 

Cuantumul taxei de şcolarizare / an(RON)

 

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

1

Biologie 

7500

350

2

Chimie 

5000

50

3

Drept 

5000

200

4

FEAA

6000

250

5

Filosofie 

5000

200

6

Fizică 

5000

200

7

Geografie şi Geologie 

5000

250

8

Informatică 

6000

200

9

Istorie 

5000

300

10

Litere 

5000

200

11

Matematică 

5000

120

12

Psihologie şi Stiinte ale Educaţiei

5000

250

13

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”

5000

200

 

 

min. 5000 – max. 7500

min. 50 – max. 350