Sistemul TVA la încasare va deveni opțional de la 1 ianuarie 2014

tvaTrecerea la sistemul de TVA la încasare opțional este una dintre măsurile identificate ca fiind necesare să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice /MFP/ Dan Manolescu, la o conferință pe tema fiscalității.

Dan Manolescu a afirmat că o parte din firme au constatat că această măsură nu le-a ajutat. Sistemul de TVA la încasare, care se aplică de la 1 ianuarie 2013, presupune că exigibilitatea taxei intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturilor. Codul Fiscal prevede că, de la 1 ianuarie 2013, două categorii de contribuabili aplică obligatoriu noul sistem de TVA — persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și persoanele impozabile, cu sediul activității economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depășit plafonul. În cazul persoanelor impozabile, cu sediul activității economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent, aplicarea noului sistem de către acești contribuabili se face începând cu data înregistrării lor în scopuri de TVA. Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplică noul sistem de plată a TVA depășește plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Deși sistemul de TVA la încasare este obligatoriu pentru persoanele impozabile menționate, acesta nu se aplică de către persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic. Conform reglementărilor din Codul Fiscal, sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operațiuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România. Codul Fiscal precizează totodată că persoanele impozabile care au obligația aplicării sistemului TVA la încasare nu vor aplica sistemul pentru o serie de operațiuni care intră sub incidența regulilor generale privind exigibilitatea TVA.

Noul Cod Fiscal este aproape finalizat

Codul Fiscal rescris este aproape finalizat, dar probabil nu va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014, potrivit secretarului de stat în Ministerul Finanțelor Publice Dan Manolescu. ‘Rescrierea Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală este aproape de finalizare. Avem o formă foarte avansată. Sunt discuții cu mediul de afaceri și trebuie să luăm o decizie în perioada următoare dacă va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014 sau să lăsăm o perioadă mai lungă pentru dezbateri. Cred că vom alege în final varianta să lăsăm mai mult timp pentru dezbateri’, a declarat  oficialul MFP. Manolescu a explicat că, pe lângă corelare și reașezare, Codul Fiscal rescris a suferit și o restructurare, ceea ce îl poate face mai dificil într-o primă instanță, pentru contribuabili, pentru că va părea puțin diferit. De peste șase luni, MFP a demarat un proces complex de rescriere a Codului Fiscal, cu mediul de afaceri.