Elevii devin ambasadori pentru o planetă curată prin competiţia naţională Fabrica de aer curat

planeta curataJunior Achievement România şi Mega Image deschid înscrierile pentru cea de-a doua ediţie a unei competiţii naţionale de educaţie ecologică pentru elevi de gimnaziu.

Profesori şi elevi din toată ţara vor concura pentru titlul Fabrica de aer curat, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin comportament responsabil şi evenimente de mediu în comunitate.

Clasa şi şcoala care vor reuşi să aducă cea mai mare reducere totală de emisii de CO2 vor fi premiate în cadrul evenimentului Business Hall of Fame 2014.

Până pe 21 februarie, clasele de gimnaziu se pot înscrie pe www.jaromania.org, prin intermediul unui profesor coordonator, în competiţia naţională Fabrica de aer curat. Toţi participanţii vor avea acces gratuit la activităţi educaţionale şi training, care să îi pregătească pentru a deveni consumatori mai responsabili de resurse şi a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de amprenta individuală de carbon.

Pe parcursul competiţiei, elevii vor învăţa despre fenomenul de încălzire globală şi măsurile eficiente de protecţie a mediului înconjurător. Clasele vor aplica apoi în practică cunoştinţele dobândite şi vor acumula puncte pentru şcoala lor prin: derularea de acţiuni de economisire a resurselor în viaţa de zi cu zi; luarea de decizii inteligente împreună cu familia privind consumul produselor şi organizarea de evenimente ecologice în comunitate (de exemplu: plantarea de puieţi de copaci, colectarea selectivă şi reciclarea unor diferite tipuri de deşeuri, acţiuni de ecologizare a unor zone sau obiective locale).

În anul şcolar 2012-2013, competiţia a implicat 123 de profesori, 6.228 de elevi din 102 şcoli şi 78 de localităţi, participanţii reuşind să economisească 674,5 tone de CO2.

Ediţia de anul acesta a competiţiei îşi propune să implice cel puţin 7.000 de elevi de gimnaziu care să răspundă în mod activ provocării de a economisi echivalentul anual a 6.459 tone de CO2 şi a deveni eroi de mediu în comunitatea lor.

Astfel, prin această iniţiativă educaţionala, iniţiatorii proiectului vor contribui la dezvoltarea inteligenţei ecologice a elevilor şi la valorificarea potenţialului lor de a genera schimbări pozitive în comunitate, prin stimularea adoptării unui comportament prietenos faţă de mediul înconjurător.

Proiectul Fabrica de aer curat este derulat, pentru al doilea an consecutiv, de Junior Achievement România şi Mega Image şi include 3 componente care îmbină partea teoretică cu cea practică:

program la clasă (Resursele) care include exemple accesibile din comunitate şi mediul înconjurător despre resurse şi cum pot fi folosite acestea în mod economic şi ecologic; competiţie naţională; activitate educaţionala specială – Laboratorul de energie verde – propusă spre derulare în cadrul Săptămânii Să ştii mai multe, să fii mai bun! (7-11 aprilie 2014), prin care elevii vor realiza, lucrând în echipă, afişe pentru descrierea unui magazin care foloseşte eficient energia verde.