Burse de studiu şi cercetare în Germania

burse socialeDAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/Serviciul German de Schimb Academic) oferă peste 100 de burse pentru școli devară (cursuri de limbă,limbaj de specialitate, cultură și civilizație), studii de master şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania, pentru anul universitar 2015-2016.

DAAD finanțează inclusiv programe cu predareîn limba engleză.

Termenele limită de depunere a dosarelor sunt:

  • 31 octombrie 2014: burse de masterat pentru artiști. În cadrul acestui program pot aplica absolvenți din următoarele domenii: arhitectură, artă, muzică, actorie, film și design.
  • 15 noiembrie 2014: burse de masterat și stagii de cercetare, destinate absolvenţilor din domeniul economic, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul universităţilordin România.
  • 17 noiembrie 2014: burse de masterat destinate absolvenților tuturor disciplinelor (excl. domeniile artistice și economic)
  • 30 noiembrie 2014: burse pentru cursuri universitare de vară în Germania, destinate studenților și masteranzilor, care doresc să își aprofundeze cunoștințele de limbă, de limbaj de specialitate și civilizație germană.

Informaţii detaliate privind condiţiile de aplicare, actele necesare și cuantumul bursei pot fi consultate pe site-ul www.daad.ro.

DAAD este cea mai mare organizație la nivel mondial care sprijină cooperarea internaţională în domeniul academic. Obiectivele sale principale constau în organizarea și finanţarea schimbului de studenţi și cercetători, informarea în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare,intermedierea de cadre didactice universitare și încurajarea procesului de internaţionalizare a instituţiilor de în văţământ superior germane.

În fiecare an DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi și cercetători români, în cadrul unor programe individuale de bursă și al proiectelor de cooperare instituțională. De asemenea, anual sunt susţinuţi financiar peste 200 de cetăţeni germani, care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană.

Volumul finanţării acordate României anual se situează în jurul a 3 milioane EUR.