Peste 100 de burse pentru studiu şi cercetare în Germania

StudyinDE-logoServiciul German de Schimb Academic (DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst) oferă pentru anul universitar 2015/2016 burse pentru școli de vară/cursuri de limbă, pentru studii de masterat și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. Pentru programe de masterat și pentru stagii de cercetare se poate aplica și în limba engleză.

Termenele limită de depunere a dosarelor sunt:

  • 31 octombrie 2014: burse de masterat pentru artiști. În cadrul acestui program pot aplica absolvenți din următoarele domenii: arhitectură, artă, muzică, actorie, film și design;
  • 15 noiembrie 2014: burse de masterat și stagii de cercetare, destinate absolvenţilor din domeniul economic, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul universităţilor din România;
  • 17 noiembrie 2014: burse de masterat destinate absolvenților tuturor disciplinelor (excl. domeniile artistice și economic);
  • 30 noiembrie 2014: burse pentru cursuri universitare de vară în Germania, destinate studenților și masteranzilor, care doresc să își aprofundeze cunoștințele de limbă, de limbaj de specialitate și civilizație germană.

În fiecare an DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi și cercetători români, în cadrul unor programe individuale de bursă și al proiectelor de cooperare instituțională. De asemenea, anual sunt susţinuţi financiar peste 200 de cetăţeni germani, care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană. Volumul finanţării acordate României anual se situează în jurul a 3 milioane EUR.