Consumatorii rău-platnici de energie electrică vor depune garanții financiare la furnizorii de electricitate

energie-electricaClienții rău-platnici de energie electrică și alte categorii de consumatori vor fi obligați să depună garanții financiare la furnizorii de electricitate pentru a primi acest serviciu, se arată într-un document de discuție elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). ‘FUI (furnizorul de ultimă instanță — n.r.) solicită constituirea în favoarea sa a unei garanții financiare de către CF (clientul final — n.r.) în următoarele cazuri: în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale CF menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare; CF ajunge de cel puțin două ori în 12 luni consecutive în situația de a i se întrerupe alimentarea cu energie electrică pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice; CF titular al contractului reglementat de furnizare nu este proprietarul locului de consum; CF titular al contractului reglementat de furnizare este un client final temporar (durată de existență mai mică de 6 luni)’, se arată în document. De asemenea, clientul final poate opta între constituirea garanției financiare sau plata anticipată a contravalorii energiei electrice furnizate.

Din momentul în care un consumator primește solicitarea furnizorului, el are la dispoziție 10 zile financiare pentru a constitui garanțiile financiare respective. ‘Refuzul constituirii/actualizării garanțiilor financiare, în condițiile prezentei proceduri, dă dreptul FUI să solicite operatorului de rețea deconectarea CF de la rețea. FUI poate condiționa furnizarea energiei electrice de constituirea/actualizarea garanțiilor financiare de către CF’, potrivit ANRE. Tipurile de garanții financiare care se pot utiliza, în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de clientul final în contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu furnizorul sunt: depozit bancar de tip escrow, deschis în favoarea furnizorului de energie electrică; scrisoare de garanție de plată emisă de o bancă în favoarea furnizorului de energie electrică; titluri de stat păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Națională a României; certificate de depozit păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Națională a României; asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea furnizorului, precum și orice altă formă convenită între cele două părți. Clientul are dreptul să opteze asupra formei în care este constituită garanția. Valoarea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere perioada de consum corespunzătoare duratei între începutul perioadei de facturare și data la care, conform prevederilor contractuale, clientul poate fi deconectat pentru neplata facturii, dar nu mai mare decât contravaloarea consumului de energie electrică estimat a se realiza de către client pe durata a 90 de zile, la tariful/prețul de contract. Consumul de energie energie electrică estimat se determină de către furnizori pe baza consumului realizat de client în ultimele 12 luni, iar în situația când acest lucru nu este posibil, pe baza consumului convenit de către părți la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.