„GEOMAT 2014” , Conferință Științifică cu participare Internațională

gethumb (2)Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului (HGIM) a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași va fi gazda celei de-a doua ediții a Conferinței Științifice cu participare internațională „GEOMAT 2014” în perioada 13-15 noiembrie 2014. În cadrul manifestării științifice vor fi prezentate lucrări din următoarele domenii: Geodezie și cartografie; Măsurători geodezice inginerești; Fotogrammetrie și Teledetecție; Cadastru și Publicitate imobiliară; Evaluarea bunurilor imobiliare; Sisteme Informatice Geografice (SIG), Ştiinţe aplicate şi de mediu. Geomat 2014 va include și dezbaterea: „Introducerea sistemului de informaţii integrat al cadastrului unitar in Romania”.