11 profesori din Bulgaria, Italia, Polonia și Turcia, în vizită la Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir” din Iași

vizita la otilia cazimirÎn perioada 24-28 noiembrie 2014, Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” din Iaşi va fi gazda unei reuniuni de proiect, la care vor participa 11 profesori din Bulgaria, Italia, Polonia şi Turcia. Sub titlul ”EURopes în School Education – Imaginative Lessons across the Curriculum”, cadrele didactice din ţările partenere, împreună cu cadrele şi elevii şcolii ieșene, vor derula activităţi specifice proiectului, aflat în primul an de desfăşurare. ”Proiectul are ca scop identificarea de abordări moderne şi inovatoare pentru creşterea calităţii actului didactic şi dezvoltarea abilităţilor elevilor de a utiliza intercurricular achiziţiile dobândite la diferite discipline. Dintre activităţile propuse menţionăm dezbateri referitoare la politicile educaţionale aplicate în ţările partenere – în scopul identificării exemplelor de bună practică, lecţii demonstrative, activităţi ale Clubului Erasmus”, a declarat prof. Cătălina Holic, directorul Școlii Gimnaziale ”Otilia Cazimir” din Iași. (E.M.)