Universitatea POLITEHNICA derulează proiectul ‘Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!’

studentiPână în luna noiembrie 2015, Universitatea POLITEHNICA din București derulează, în parteneriat cu SC VEGRA Info SRL, proiectul POSDRU/161/2.1/G/136010 ‘Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!’. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se înscrie pe axa prioritară 2. ‘Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii’, domeniul major de intervenție 2.1. ‘Tranziția de la școală la o viață activă’.Prin activitățile derulate de-a lungul celor optsprezece luni de implementare a proiectului — concentrate pe consilierea profesională a studenților și pe organizarea de stagii de practică pentru aceștia — se urmărește facilitarea tranziției studenților din anii terminali, studii de licență, spre piața muncii.În intervalul iunie-septembrie 2014, o primă serie de studenți a beneficiat de stagii de practică în cadrul proiectului. Acestea au fost structurate în două module: un prim modul de stagiu de proiectare CAD, asigurat de partenerul în proiect, SC VEGRA Info SRL, urmat de un al doilea modul de stagiu în întreprinderi industriale, care a constat în activități practice desfășurate de studenții care au avut astfel ocazia de a participa efectiv la procesele de producție reale, în cadrul unor companii de profil care au încheiat cu universitatea acorduri de parteneriat. La finalul stagiului, fiecare student și-a prezentat activitatea derulată de-a lungul celor trei luni de practică în fața unei comisii formate din experți din cadrul proiectului, alături de care s-a aflat și managerul de proiect. Studenții au prezentat acțiunile desfășurate în cele două etape ale stagiului, activitățile în care au fost implicați, provocările și dificultățile pe care le-au trăit de-a lungul ultimelor trei luni ca stagiari și au adus argumente în favoarea susținerii celor spuse prin intermediul unor consistente caiete de practică.Toți studenții selectați pentru stagiile de practică în cadrul proiectului ‘Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!’, POSDRU/161/2.1/G/136010, beneficiază de o subvenție de 800 de lei pentru fiecare lună de practică. În urma evaluării activității de practică au fost aleși cei mai merituoși dintre studenții stagiari cărora li se vor acorda, pe lângă subvenția lunară, premii în bani cu o valoare cuprinsă între 800 și 1100 lei.