Institutul Național de Hematologie Transfuzională va fi reorganizat

sangeActivitatea de hematologie a Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau” va fi preluată de Institutul Clinic Fundeni, prevede un proiect de hotărâre de guvern publicat pe site-ul Ministerului Sănătății. Institutul reorganizat se va numi Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. dr. C.T. Nicolau” și va pune la dispoziția Institutului Clinic Fundeni, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 5 ani, spațiul necesar desfășurării activităților de tratament al hemofiliei și talasemiei. Proiectul prevede că Institutul Fundeni va prelua personalul din cadrul structurilor care desfășoară activitate de hematologie cu menținerea drepturilor salariale conform legislației în vigoare, precum și echipamentul necesar. „Sistemul național de transfuzie sanguină are în componența sa următoarele structuri: Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. dr. C.T. Nicolau”, instituție cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, ordonator secundar de credite, finanțat integral de la bugetul de stat, centrele regionale de transfuzie sanguină, instituții cu personalitate juridică, în subordinea INTS, ordonator terțiar de credite, centrele județene de transfuzie sanguină, instituții în coordonarea metodologică a centrelor regionale de transfuzie sanguină, instituții cu personalitate juridică, instituțiile de profil autorizate și acreditate ale Ministerului Apărării Naționale, conform reglementărilor legale în vigoare, unitățile de transfuzie sanguină din spitale”, se precizează în proiect. Centrele regionale de transfuzie sanguină sunt următoarele: București, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Iași, Mureș, Galați și Timiș. Proiectul de HG mai prevede că INTS va avea ca obiect de activitate conducerea, organizarea și coordonarea activității de transfuzie sanguină, cercetarea științifică medicală, precum și învățământul medical de specialitate în domeniul transfuziei sanguine. Conducerea executivă a INTS va fi asigurată de Comitetul director. Totodată, la nivelul INTS se va organiza și va funcționa un consiliu de administrație. Comitetul director va fi format dintr-un director, director adjunct științific, director adjunct financiar — contabil și directorul resurse umane. Consiliul de administrație al INTS va fi constituit din cinci membri, cetățeni români, numiți prin ordin al ministrului Sănătății pentru un mandat de patru ani.