Specializări inedite pentru liceenii ieșeni  

domenii inediteInspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Iași a finalizat planul de școlarizare pentru anul școlar 2015/2016, care pentru a putea intra în vigoare va trebui să fie aprobat de Ministerul Educației Naționale. Potrivit documentului, numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a, la învățământul de zi, este de 8.640, în timp ce numărul alocat pentru clasa a IX-a este de 8.512. În anul școlar 2015/2016, în învățământul liceal vor fi 6.104 locuri (218 clase), în timp ce la învățământul profesional au fost prevăzute 2.408 locuri (86 clase). La profilul tehnologic vor exista 103 clase, din care 41 cu profil tehnic, din care 10 în domeniul mecanică, 9 electronică și automatizări, 7 electric, 6 construcții, instalații și lucrări publice, 3 industrie textilă și pielărie, 3 electromecanică, 2 fabricarea produselor din lemn și 1 producție media, 12 la profilul resurse naturale și protecția mediului, din care 5 în domeniul agricultură, 4 protecția mediului, 3 industrie alimentară și 50 la profilul servicii, din care 24 în domeniul economic, 16 turism și alimentație, 7 comerț și 3 estetică și igiena corpului omenesc. La învățământul profesional cu durata de trei ani, propunerile s-au făcut pe baza solicitărilor venite din partea agenților economici, după cum urmează: 61 la profilul tehnic, 14 la profilul resurse naturale și protecția mediului și 11 la profilul servicii. ”Cele mai multe solicitări vizează domeniul mecanică, atât la învăţământul liceal cât şi la cel profesional; sunt cerinţe pentru calificarea mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto pentru învăţământ profesional de 3 ani şi specializările: tehnician mecatronist, tehnician proiectant CAD, tehnician transporturi, tehnician electrician electronist auto, pentru învăţământul liceal tehnologic. Foarte multe solicitări din partea operatorilor economici vizează domeniul textile şi anume pentru calificarea confecţioner produse textile, pentru învățământ profesional cu durata de trei ani. Au fost propuse clase pe domeniul respectiv la Colegiul Tehnic “I.C. Ştefănescu” Iaşi, Colegiul Tehnic “I. Holban” Iaşi, Liceul Tehnologic Hârlău, Liceul Tehnologic “M. Busuioc” Paşcani, Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Tg. Frumos, Liceul Tehnologic Belceşti, etc. La şedinţa CLDPS din 13.01.2015, Antibiotice S.A. a cerut o clasă de tehnician chimist de laborator şi a fost propusă la Liceul Tehnologic “Petru Poni”. Am permis școlilor care au încercat să-și crească șansa de a atrage elevi și care aveau acreditările necesare să-și diversifice oferta, la care am adăugat și alte specializări nu neapărat din specificul lor, dar care sunt cu adresabilitate către elevi . De asemenea, am limitat numărul de clase de liceu de la țară, pentru că rezultatele de la evaluare ne spun foarte multe despre dificultățile elevilor, dacă aceștia nu sunt într-un mediu specific bun, cu pregătire bună și cu o anumită concurență și pregătire adecvată, ei nereușind să facă față examenului de Bacalaureat. De aceea, am mers pe varianta școală profesională de trei ani, care este destul de bună ca pregătire și ca posibilitate de încadrare pe piața muncii”, a declarat Camelia Gavrilă, inspectorul școlar general al IȘJ Iași, marți, 20 ianuarie, într-o conferință de presă. În altă ordine de idei, șefa învățământului preuniversitar ieșean s-a referit și la noul regulament de organizare și funcționare a școlilor din județ, în care un accent deosebit se va pune pe prevenirea producerii actelor de violență. ”Acest nomenclator încadrează diverse tipuri de violență în severe, grave sau ușoare, existând proceduri de intervenție și de sancțiune, foarte bine motivate și precizate. În acord cu aceste aspecte, am luat decizia, la nivel de inspectorat școlar, de a introduce un registru al actelor de violență, în care vom consemna, pe măsură ce ele se întâmplă, speța respectivă, școala implicată și tipul de violență”, a precizat inspectorul școlar general al IȘJ Iași. (E.M.)