75 de agenţi economici de pe ambele maluri ale Nistrului şi-au promovat produsele pe piaţa UE

targ moldo75 de întreprinderi de pe ambele maluri ale Nistrului şi-au promovat mărfurile pe piaţa comunitară şi au consolidat relaţiile lor de colaborare bilaterală prin intermediul unui proiect desfăşurat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, cu asistenţa financiară a Programului UE-PNUD “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, informează MOLDPRES.Rezultatele obţinute de către întreprinderile participante au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferinţe de finalizare a proiectului “Consolidarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, prin intermediul participării la expoziţii şi tîrguri specializate”.Valeriu Lazăr, preşedinte al CCI, a menţionat că pe parcursul anului trecut cele 75 de companii au participat cu standuri colective la 6 expoziţii internaţionale specializate, unde şi-au prezentat produsele, au făcut schimb de experienţă şi au identificat parteneri de afaceri.“Proiectul a fost realizat în perioada octombrie 2013 – ianuarie 2015 şi a avut drept obiectiv de a contribui la dezvoltarea relaţiilor de colaborare între agenţii economici de pe ambele maluri ale Nistrului şi la promovarea mărfurilor lor pe piaţa externă. Acest proiect a vizat următoarele sectoare: tehnologii industriale, vinificaţie, agricultură, industriile alimentară, a încălţămintei şi cea textilă, a precizat Valeriu Lazăr.Prezent la eveniment, Wicher Slagter, şeful Secţiei politică şi economie a delegaţiei UE în R. Moldova, a salutat participarea oamenilor de afaceri la proiectul sus-menţionat şi a accentuat că prin aceasta agenţii economici şi-au îmbunătăţit abilităţile de a participa mai eficient la expoziţii internaţionale. De asemenea, ei au obţinut o experienţă valoroasă privind modul de funcţionare a pieţei UE, noile tehnologii în domeniu şi instrumentele moderne de promovare a mărfurilor. Datorită semnării noilor contracte de colaborare, întreprinderile îşi vor spori capacităţile de producţie şi îşi vor mări veniturile. Uniunea Europeană va susţine şi în continuare antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului pentru promovarea produselor pe piaţa europeană, a mai accentuat Wicher Slagter.Pe parcursul anului 2014, companiile beneficiare ale Programului UE-PNUD au participat la expoziţiile internaţionale specializate din Hanovra (Germania), Praga (Cehia), Poznan (Polonia), Paris (Franţa), Sofia (Bulgaria) şi Bucureşti (România), a subliniat Doina Munteanu, asistent al reprezentantului permanent PNUD–Moldova. Sergiu Harea, managerul proiectului, şef de Direcţie la CCI, a informat că în cadrul acestor manifestări expoziţionale, agenţii economici de pe cele două maluri ale Nistrului au semnat 16 contracte de colaborare şi 24 de protocoale cu privire la posibilităţile de cooperare cu parteneri de peste hotare. Concomitent, acelaşi proiect a contribuit la consolidarea încrederii dintre antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului, care au iniţiat 18 contacte de afaceri.