Senat: Tribunalul va putea pronunța dizolvarea societăților care au activul net mai mic decât capitalul social

senatSenatorii au adoptat, miercuri, o propunere de lege a PC care modifică Legea nr. 31/1990 a societăților în sensul că, la cererea oricărei persoane interesate sau a organului fiscal competent, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazul în care aceasta „nu și-a reconstituit activul net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social”.Totodată, acțiunea de dizolvare poate fi aplicată și societăților aflate într-una din situațiile — nu mai are organe statutate sau acestea nu se mai pot întruni; și-a încetat activitatea; nu are sediul cunoscut; s-a aflat mai mult de trei ani în inactivitate temporară; sau dacă nu și-a completat capitalul social în condițiile legii.În expunerea de motive, inițiatorii arată faptul că, prin acest act normativ, organele fiscale competente vor avea „în mod expres calitate procesuală activă pentru promovarea acțiunii în dizolvarea societăților care nu respectă prevederile legii nr. 31/1990″.”Prin promovarea acțiunilor în dizolvare se pot crea premisele pentru societățile în culpă să reglementeze situația privind nivelul activului net și să se alinieze prevederilor legale imperative având în vedere faptul că instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși șase luni pentru regularizarea situației. De asemenea, se pot crea și premisele pentru asigurarea unui cadru economic propice în care agenții economici să își desfășoare activitatea în condiții de egalitate și respectare a prevederilor legale privitoare la activul net și nivelul capitalului social”, se arată în expunerea de motive.Legea are un caracter ordinar, iar Senatul a adoptat-o, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 81 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.