Subiecte după opere de Slavici, Caragiale, Mihail Sebastian și Anton Holban, la simularea bacalaureatului

bacElevii de clasa a XI-a de la filiera teoretică profilul real, filiera tehnologică și filiera vocațională au avut de rezolvat luni la proba de limba și literatura română a simulării examenului de bacalaureat cerințe pe baza unui text din opera “O viață pierdută” de Ioan Slavici. De asemenea, elevii de clasa a XI-a de la aceleași profiluri au avut de comentat o secvență în 60-100 de cuvinte. La cel de-al doilea subiect au avut de scris un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța vizionării ecranizărilor după opere literare. La ultimul subiect au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte despre despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. Elevii de clasa a XI-a de la filiera teoretică — profilul umanist și profilul pedagogic — au avut de rezolvat la primul punct cerințe pe baza unui fragment din “Grand Hotel Victoria Română” de I. L. Caragiale. De asemenea, elevii de la uman au avut de comentat în 60-100 de cuvinte o secvență dintr-un text. La subiectul al doilea au avut de scris un text argumentativ de 150 — 300 de cuvinte despre importanța vizitării unor muzee și case memoriale pentru dezvoltarea culturii generale. Ultimul subiect le-a cerut să redacteze un eseu de 600 — 900 de cuvinte în care să prezinte relația dintre două personaje dintr-o nuvelă studiată. Elevii de clasa a XII-a de la filiera teoretică — profilul real, filiera tehnologică, filiera vocațională au avut de rezolvat la prima probă a simulării examenului de bacalaureat cerințe după un text din opera “Accidentul” de Mihail Sebastian. Totodată, ei au avut de comentat în 60-100 de cuvinte o secvență dintr-un text, iar la subiectul al doilea de scris un text de tip argumentativ de 150 — 300 de cuvinte despre importanța comunicării dintre părinți și copii. La ultimul subiect, elevilor prezenți la probă li s-a cerut să redacteze un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat aparținând lui Mihai Eminescu sau George Bacovia. Elevii de la filiera teoretică — profilul umanist, filiera vocațională — profilul pedagogic au avut de rezolvat la primul subiect cerințe pe baza operei “Jocurile Danielei” de Anton Holban și de comentat în 60 — 100 de cuvinte o secvență de text. La cel de-al doilea subiect elevii de la aceste profiluri au avut de scris un un text de tip argumentativ de 150 — 300 de cuvinte despre influența traducerilor asupra literaturii naționale, iar la ultimul subiect de redactat un eseu de 600 — 900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un text poetic studiat aparținând lui Tudor Arghezi.