O nouă ediție a ”Programului de Burse pentru copiii din mediul rural”, derulată de Fundația Bethany

burse rurale bethanyFundația Bethany a lansat cea de-a doua ediție a Programului ”START – Program de Burse pentru copii din mediul rural”. Inițiativa a luat naștere în anul 2014, când fundația a sprijinit prin burse lunare, în valoare de 150 lei, cât și printr-un program educațional, 11 copii din satul Liteni, comuna Belcești, județul Iași. Pe lângă ajutorul financiar, copiii s-au bucurat de experiențe noi pentru ei: vizite la companii, la muzee, la film sau la restaurant, experiențe care i-au ajutat să se familiarizeze cu diferite domenii profesionale, sociale și culturale oferite de orașul Iași. ”Beneficiarii acestui program nu sunt numai elevii, ci și școala, familia, comunitatea. Un proiect binevenit pentru orice comunitate rurală, mai ales una săracă, precum Liteniul. Este un proiect care implică atât domeniul afectiv, cât și cognitiv, pentru că elevii sunt puși în diverse situații noi și din fiecare învață câte ceva pentru viață.”, a declarat George Moga, directorul Școlii Gimnaziale din Liteni. Anul acesta, Programul START se extinde, urmând să ofere sprijin unui număr de 20 de copii, care vin din familii cu situaţii materiale precare și care îşi doresc şi au potenţial să continue studiile la licee din Iaşi. Alături de Școala Gimnazială din Liteni, care rămâne și anul acesta în program, se alătură programului o nouă comunitate rurală – comuna Vlădeni unde, de-a lungul timpului, s-au evidențiat copii cu rezultate foarte bune la învățătură, unii dintre ei venind din familii cu condiții materiale modeste. ”Vestea concursului de selecție pentru un program de burse a pătruns rapid în comunitatea Vlădeni și elevii s-au angajat  în completarea documentelor necesare. Cele ce au pătruns printre rândurile scrisorilor de intenție au fost dorința de depășire a sinelui, împlinirea speranțelor și gânduri spre țeluri mai înalte. Cei 8 copii selectați și familiile lor au împărtășit bucuria reușitei cu profesorii-diriginți, cu prietenii și colegii de clasă. Vor putea de acum să-și facă planuri și mai ales să se țină de ele. Au înțeles că învățătura, seriozitatea și perseverența sunt pietre de temelie în făurirea unui viitor mai bun. Vor avea ocazia să dovedească acestea, mulțumindu-vă!”, a afirmat Liliana Brânzanu, directorul Liceul Tehnologic din Vlădeni. Beneficiarii acestui program sunt 18 copii din clasele a VII-a și a VIII-a și doi liceeni din ediția 2014, aleși în urma unei selecții riguroase. Selecția a fost realizată de o comisie formată din reprezentanți ai companiilor ce susțin programul din punct de vedere financiar, dar și reprezentanți ai Fundației Bethany și ai celor două școli. Condițiile de eligibilitate au fost: media 8 la 4 discipline esențiale (română, matematică, istorie și geografie), nota 10 la purtare în anul precedent și lipsa absențelor nemotivate. Un factor deosebit de important în departajarea candidaturilor a fost situația materială a familiilor, programul având un caracter socio-educațional. Programul START din acest an va avea două direcţii majore de intervenţie: prima se referă la acordarea de burse lunare în valoare de 150 lei pentru 20 de copii, din care  aproximativ 40% din cuantumul bursei va fi dedicat achiziționării materialelor didactice (rechizite, cărţi, materiale educaţionale auxiliare) – respectiv aprox. 60% din cuantumul bursei pentru haine, încălţăminte şi produse alimentare; bursele vor fi oferite doar pe timpul anului şcolar, respectiv 9 luni. A doua direcție își propune dezvoltarea deprinderilor sociale şi vocaţionale ale copiilor selectaţi în cadrul programului prin identificarea unor mentori (oameni din mediul de afaceri local, academic, artistic) care să îi ajute pe copii să se familiarizeze cu oportunitățile pe care le oferă Iașul, atât din punct de vedere educațional și profesional, cât și sub aspect cultural artistic și de divertisment. Bugetul necesar implementării programului pentru cei 20 copii, pe tot parcursul anului 2015, este de 40.200 lei, bani ce urmează a fi asiguraţi prin finanţări private. Programul este susținut exclusiv din fonduri private, partenerii programului fiind companiile Gemini CAD Systems, Delphi și Fundația Autonom. (E.M.)