Cursuri în regim e-Learning prin programul Eramus + pentru studenții de la Textile

TextileUniversitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial  este partener în cadrul proiectului intitulat „E-learning course for innovative textile fields” cu acronimul Advan2Tex, finanţat de Comisia Europeană, prin programulErasmus Plus.La nivel naţional, proiectul este coordonat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pe o durată de 2 ani (septembrie 2014 – august 2016).Consorțiul proiectului cuprinde 5 parteneri europeni: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie, Bucureşti, România; Universitatea din Minho, Departamentul de Ingineria Textilelor, Portugalia; Institutul Testări Textile din Brno, Republica Cehă; Universitatea din Maribor, Departamentul de Materiale Textile și Design, Slovenia; Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, România.Principalele obiective şi rezultate ale proiectului, denumirea modulelor de curs ce vor fi dezvoltate şi găzduite pe platforma de e-learning sunt prezentate pe site-ul proiectului: http://www.advan2tex.eu.