Burse de studii pentru tinerii moldoveni în universitățile din Egipt

burse si rezidenteGuvernul Republicii Arabe Egipt oferă 4 burse de studii universitare cetățenilor Republicii Moldova, anul academic 2015-2016, la specialitățile: Limba arabă, Știință și Drept islamic.Dosarul candidatului va include următoarele acte:

# formularul de participare;
# copia diplomei de studii, însoțită de supliment;
# copia certificatului de naștere;
# 6 poze recente;
# copia pașaportului;
# certificat medical;
# cazier judiciar;

* Toate actele se vor prezenta în limba engleză, franceză sau arabă, fiind autentificate de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în Republica Moldova.

Bursa acordată include:

# Scutirea taxei pentru studii și taxei de ÎNREGISTRARE
# Bursa lunară în valoare de 255 lire egiptene

Cheltuielile de cazare și transport sunt suportate de către bursieri. Termenul limită de depunere a dosarelor la Ministerul Educației – 30 aprilie 2015. Pentru informații suplimentare, dar și pentru obținerea copiei formularului, contactați Direcția Relații internaționale și integrare europeană. Tel: 0 (22) 23 80 61.