R. Moldova: A fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2015

R. Moldova buget 2015Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2015 a fost aprobat în cadrul şedinţei  Executivului. Obiectivul acestuia este asigurarea veniturilor pentru finanţarea cheltuielilor prioritare şi a durabilităţii bugetar-fiscale, ținînd cont de obiectivele politicii fiscale, vamale și bugetare pentru anul curent, transmite MOLDPRES cu referire la Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului. Astfel, parametrii bugetului de stat pentru anul curent prevăd venituri totale în sumă de 30,3 miliarde lei, cheltuieli – 34,3 miliarde lei și un deficit bugetar de 3,9 miliarde lei. Deficitul urmează să fie acoperit din surse externe – 2,8 miliarde lei şi surse interne precum valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară în sumă de 0,5 miliarde lei, răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare – 93,1 milioane lei.În anul 2015 la bugetul de stat se preconizează o creştere a veniturilor faţă de anul 2014 cu 2,6 miliarde lei sau 9,5 la sută. Partea cea mai mare a veniturilor bugetului de stat le vor constitui încasările fiscale – 82,9%. Veniturile nefiscale vor constitui 1,1 miliarde lei sau circa 3,6 la sută. Suportul financiar din partea partenerilor externi de dezvoltare (granturi) se prognozează în sumă de 2,7 miliarde lei, dintre care pentru susţinerea bugetului vor fi direcţionate 0,9 miliarde lei, iar pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe – circa 1,8 miliarde lei. Ponderea veniturilor din granturi, în sumă totală a veniturilor bugetului de stat reprezintă circa 6%.Şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 se vor majora cu 5 miliarde lei sau cu 16,9 la sută faţă de cheltuielile executate în 2014. Astfel, din totalul de cheltuieli, pentru învățămînt se vor aloca circa 24%, asigurare şi asistenţă socială – 18%, pentru ocrotirea sănătăţii – 11%, pentru agricultură, gospodăria silvică şi gospodăria apelor – 7,5%, transport şi gospodăria drumurilor – 7,5%, pentru menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională – 7% şi 4 % pentru serviciile de stat cu destinaţie generală.