Curs de perfecționare „Evaluator proiecte”

Universitatea-Al_I_-CuzaCentrul de Studii Europene din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 9 mai – 4 iunie 2015, cursul de perfecționare Evaluator proiecte.Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și se adresează persoanelor care au absolvit studii superioare (licență).Înscrierea se face pe baza unui dosar ce trebuie să conțină copie după: certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, cartea de identitate, diploma de licență / adeverința de absolvire a facultății, chitanța pentru plata taxei de înscriere și fișa de înscriere.Cursul se adresează celor care lucrează deja în domeniu, dar care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor: managerilor de proiect, expertilor din domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune europene, specialiștilor în elaborarea și scrierea de proiecte, funcționarilor publici, dar și celor care se află  în etapa de formare profesională.Absolvenții vor primi la finalul cursului certificate eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.Data limită de înscriere este 1 mai 2015. Mai multe informații sunt publicate la adresa: http://cse.uaic.ro/formare/