Consiliere psihologică și sprijin material pentru 200 de copii singuri acasă și remigranți din județele Iași și Bacău

consiliere 20Cel puțin 200 de copii singuri acasă și copii remigranți din județele Iași și Bacău vor beneficia de servicii de suport, oferite de specialiștii Asociațiilor ”Alternative Sociale” și ”Betania”, în cadrul unui proiect derulat în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență și Protecția Copilului Iași și Bacău, precum și cu ”InterCultural Iceland”. În perioada martie 2015 – mai 2017, aceste instituții dezvoltă un proiect care își propune reducerea efectelor negative ale migrației și creșterea nivelului de accesare a serviciilor sociale de către familiile din regiunea Moldovei, afectate de acest fenomen. În cadrul acestui proiect, peste 200 de părinți, sau persoane care au în îngrijire copiii ai căror părinți muncesc în străinătate, vor participa la zece întâlniri cu specialiștii partenerilor, pentru a discuta despre protecția copiilor afectați de migrație și despre importanța accesării serviciilor de suport. Cel puțin 25.000 de persoane afectate de migrație vor fi informate cu această ocazie cu privire la beneficiile accesării și cooperării cu serviciile sociale prin intermediul unei campanii de sensibilizare și responsabilizare a familiilor și  a comunităților din regiunea Moldovei. Potrivit organizatorilor, proiectul are și o componentă importantă de formare gratuită a specialiștilor din serviciile sociale din cele două județe. ”Copiii și familiile afectate de migrație sunt adesea victime ale unor prejudecăți împotriva cărora partenerii proiectului și-au propus să lupte. În acest context, proiectul prevede instruirea a 40 de specialiști din serviciile sociale din Iași și Bacău în domeniul antidiscriminării. Aceștia vor fi formați de experți din cadrul InterCultural Iceland, care are o vastă expertiză în domeniile cheie abordate – migrație și antidiscriminare. Participanții la curs, selectați din rândul profesioniștilor care creează programe și conduc echipe de intervenție din sectorul public sau privat de la nivelul celor două județe, vor dobândi informații și abilități pentru a deveni catalizatori ai antidiscriminării în instituțiile și în zonele în care activează”, a declarat Alexandru Gulei, coordonatorul proiectului. De asemenea, 120 de asistenţi sociali din mediul rural vor fi informați cu privire la specificul problematicii copiilor afectați de migrație, al asistenţei psihosociale a acestei categorii de beneficiari şi la punerea în practică a principiilor non-discriminării în oferirea de servicii și educarea comunității. Asociația ”Alternative Sociale” și Asociația ”Betania” vor invita la dialog instituțiilor publice și private din Iași și Bacău, pentru promovarea co-deciziei, co-finanțării și co-furnizării serviciilor sociale. În acest sens, în fiecare dintre cele două județe vor fi organizate întâlniri de lucru ce vizează eficientizarea colaborării dintre instituțiile menționate pentru furnizarea de servicii sociale către grupurile vulnerabile. Activitățile au loc în cadrul proiectul ”Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 165.824,40 euro, din care 149.241,96 finanţare nerambursabilă. (Edmond Macri)