Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Roman Wolfgang Schrittwieser, de la Universitatea din Innsbruck, Austria

Roman-SchrittwieserConducerea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis acordarea titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Roman Wolfgang Schrittwieser, de la Universitatea din Innsbruck, Austria, renumit cercetător în domeniul fizicii. Decernarea va avea loc miercuri, 29 aprilie, la ora 12:00, în Sala Senat a Universităţii.Profesorul Roman Wolfgang Schrittwieser este o personalitate cu renume internaţional datorită rezultatelor sale remarcabile obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniile Fizicii plasmei şi ale Fizicii sistemelor autoorganizate. Cariera sa ştiinţifică se conturează în jurul unor elemente definitorii pentru fizică, în general, şi în jurul activităţii de profesor, în special. În prezent, profesorul austriac este cercetător în cadrul Institutului pentru Fizică Ionică şi Fizică Aplicată din Innsbruck.Profesorul Schrittwieser a contribuit la semnarea, în 1974, a primului acord de colaborare ştiinţifică dintre Universitatea Leopold- Franzens din Innsbruck şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. De asemenea începând cu 1974 şi până în prezent desfăşoară activităţi de cercetare în colaborare cu cercetători în domeniul Fizicii plasmei din cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii. A coordonat mai multe programe internaţionale de mobilităţi ştiinţifice care vizează Universitatea ca partener direct. A ghidat de asemenea numeroşi cercetători, cadre didactice şi studenţi, care au efectuat stagii de cercetare în laboratorul pe care îl conduce, din cadrul Institutului de Fizica Ionilor şi Fizică Aplicată. Totodată, pe lângă cei deja menţionaţi, numeroşi studenţi, masteranzi şi doctoranzi au lucrat în acest laborator, finalizând teme de cercetare experimentală pentru lucrările de licenţă, dizertaţie sau doctorat.Dintre cele 160 de articole semnate de profesorul Schrittwieser şi cotate în sistemul ISI Thomson Reuters, peste 100 de articole publicate au coautori afiliaţi Facultăţii de Fizică a Universităţii.Datorită contribuţiei sale esenţiale la realizarea misiunii şi strategiei Universităţii printr-o prodigioasă activitate de cercetare ştinţifică, profesorul Roman Wolfgang Schrittwieser, de la Universitatea din Innsbruck, Austria va primi titlul de Doctor Honoris Causa a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.