Patriarhie: De Înălțare clopotele lăcașurilor de cult ortodoxe vor fi trase în semn de recunoștință față de eroi

biserica-400x250Slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc vor fi oficiate joi, de Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, la troițele și monumentele acestora din țară și străinătate. Potrivit Patriarhiei Române, la ora 12,00, clopotele tuturor locașurilor de cult ortodoxe vor fi trase în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfințită prin alte două hotărâri sinodale recente, din anii 1999 și 2001, prin care această zi a fost proclamată sărbătoare națională bisericească. Legea 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătoarea Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos — Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. La fiecare Sfântă Liturghie sunt pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului,