R. Moldova: La Guvern s-a desfășurat o conferință pe tema specificului instrumentării cauzelor penale în contextul soluționării diferendelor

R. Moldova GuvernLa Guvern a avut loc atelierul cu genericul „Acuzarea de fapte penale în contextul reglementării conflictelor – lecții învățate și bune practici din procesele de promovare a păcii”. Evenimentul a fost organizat de Biroul pentru reintegrare la inițiativa viceprim-ministrului Victor Osipov și a antrenat colaboratorii tuturor instituțiilor abilitate cu dreptul de constatare, inițiere și anchetare a faptelor penale, comunică MOLDPRES cu referire la Biroul pentru reintegrare.La lucrările atelierului au participat reprezentanții aparatelor Președintelui Republicii Moldova și ai Parlamentului, precum și cei ai procuraturii în frunte cu Procurorul General, Corneliu Gurin. Evenimentul a fost organizat și susținut în comun de Crisis Management Initiative (CMI), Ministerul de Externe al Finlandei, Ambasada Marii Britanii la Chișinău, Institutul pentru pace CAUSEWAY. Scopul lui principal a fost să faciliteze schimbul de date și idei între specialiștii din Moldova și cîțiva experți internaționali, care au prezentat bunele practici de gestionare a problemei dosarelor penale în cadrul negocierilor pentru soluționarea conflictelor din alte țări.În cadrul întrevederii experților locali și internaționali cu presa și societatea civilă a fost efectuat un schimb de opinii pe marginea experienței pozitive a unor state în gestionarea situațiilor de conflict și în depășirea obstacolelor generate de fenomenul învinuirii penale. S-au examinat cazul Irlandei de Nord (Marea Britanie) și al Țării Bascilor (Spania).În contextul sprijinirii reglementării transnistrene, s-a menționat despre necesitatea de a menține și a consolida platforma de interacțiune între instituțiile statului, inclusiv cele cu atribuții de investigare a faptelor penale. Acest format este necesar pentru a elabora abordări comune, în măsură să contribuie la deblocarea procesului de negocieri și la soluționarea problemelor de interes public major, cum sînt aplicarea legii, protejarea drepturilor omului, dar și asigurarea păcii, stabilității și securității în Republica Moldova.Vicepremierul pentru reintegrare a anunțat că lucrul în această direcție va fi intensificat, va continua cu noi acțiuni interne și implicarea partenerilor internaționali, astfel încît să fie facilitat procesul de negocieri în formatul „5+2” pentru soluționarea conflictului transnistrean.