Prezență de peste 97% a elevilor ieșeni la prima probă a examenului de Evaluare Națională

evaluare de 97Absolvenții claselor a VIII-a au susţinut luni, 22 iunie, proba scrisă la disciplina ”Limba şi literatura română”, în cadrul examenului de Evaluare Națională. Conform datelor oficiale, centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în cele 186 de centre de examen sunt înscriși 6.746 de candidați, din care au absentat 188, prezența elevilor fiind de 97,21 %. Potrivit reprezentanților inspectoratului, pentru această probă a fost extrasă varianta de subiect cu numărul 9, care a inclus subiecte accesibile și echilibrate, fiind astfel respectate exigențele curriculare pentru învățământul gimnazial, prevederile programei de examen, precum și structura oficială, transmisă în rețea de Centrul Național de Evaluare și Examinare, încă de la începutul anului școlar. Primul subiect, cu un total de 42 de puncte, a propus ca suport un fragment în proză, extras din basmul popular Lupul cel năzdrăvan și Făt-Frumos, cules de Petre Ispirescu, cu cerințe clar formulate, vizând competențe de înțelegere, explorare și valorizare a textului literar. Compunerea solicita argumentarea apartenenței la specia basmului popular a fragmentului dat, ceea ce presupunea, pe de o parte, cunoașterea particularităților acestui tip de creație, îndrăgită, de altfel, de elevii de gimnaziu pentru toposul magic pe care îl deschide, iar pe de altă parte, adecvarea conținutului la cerința dată.  ”Considerăm că propunerea unui text epic constituie un suport important în redactarea răspunsurilor, date fiind posibilele referiri la subiect, personaje, narațiune, repere spațio-temporale”, se precizează într-un comunicat de presă al IȘJ Iași. Cel de-al doilea subiect, de 36 de puncte, valorifică un text nonliterar extras din articolul Este ziua iei românești: piesa vestimentară care nu se demodează niciodată, semnat de Oana Antonescu. Sarcinile de lucru verifică rigoarea cunoștințelor de vocabular, morfologie și sintaxă dobândite în anii de gimnaziu, precum și capacitatea de a redacta o compunere narativă (relatarea unei întâmplări, imaginare sau reale, petrecute într-o zi de sărbătoare – cerință ce le va oferi posibilitatea elevilor creativi, inspirați, să elaboreze texte proprii originale). ”În afara celor 10 puncte din oficiu, s-au acordat 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări, distribuite pentru unitatea de compoziţie, coerenţa textului, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului, ortografie și punctuaţie”, se precizează în documentul IȘJ Iași. (E.M.)