Nereguli în activitatea asociațiilor proprieri, sancțioante de inspectorii Primăriei

nereguli asÎn urma controalelor efectuate în ultima săptămână, inspectorii Serviciului Asociaţii Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi au constatat o serie de nereguli în activitatea acestor unități. Printre acestea, repartizări de sume pentru care nu au fost prezentate documente justificative, nu s-au întocmit şi supus spre aprobare adunării generale a proprietarilor bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2014, nu s-a prezentat registrul cu procesele verbale încheiate cu ocazia şedinţelor de comitet executive şi adunări generale, nu s-au prezentat contractele încheiate cu asociaţia de proprietari, în condiţiile în care personalul a fost remunerat, s-au operat eronat sume în contabilitatea asociatiei, nu s-au prezentat documente care să ateste că s-au pus în aplicare decizia/deciziile comitetului executiv de a efectua demersuri de recuperare a prejudiciului de la fostul administrator, nu s-au prezentat documente care să ateste îndeplinirea măsurilor trasate. În perioada amintită, Serviciul Asociaţii Proprietari a oferit 95 de îndrumări telefonice şi 87 de îndrumări persoanelor care s-au deplasat la sediul instituţiei. De asemenea, au fost întocmite 11 adrese şi somaţii, rezolvându-se 40 de sesizări din 41 primite. (E.M.)