Proiect privind reducerea riscului de abandon școlar în comunitățile rurale din județul Iași

abandon in comunitatiÎn prezența inspectorului școlar general al județului Iași, Camelia Gavrilă, și a reprezentanților autorităților locale, în Sala de conferințe ”Mihai Eminescu” a Hotelului Astoria a avut loc luni, 28 septembrie, conferința de lansare a proiectului ”Împreună pentru copii!”, finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Proiectul, al cărui promotor este Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Iași, iar partener filiala locală a Fundației HOLT România, are o valoare de 1.941.844,70 lei și o perioadă de implementare de 14 luni, își propune dezvoltarea unui program pilot constând în crearea de servicii integrate în 79 de școli din mediul rural  din județul Iași, în vederea prevenirii riscului de abandon școlar , a creșterii participării școlare și a incluziunii sociale  a unui număr de 1.120 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora. ”Două elemente esențiale se regăsesc în acest proiect: pe de o parte, încercarea de a derula activități interesante, frumoase, seducătoare, atractive, dincolo de spațiul școlar, curricular, de tip non-formal, prin care să sporim participarea copiilor la activitățile concrete de învățare, în felul acesta evitându-se abandonul școlar sau chiar situația de risc de abandon școlar, iar pe de altă parte ne focalizăm asupra familiei, prin introducerea conceptului de educatori parentali, prin formarea unui număr de 90 de formatori dintre profesori, care sunt dedicați și care au această dimensiune pedagogică de a lucra și cu familiile, la care se adaugă un sistem de formare în cascadă, prin care fiecare educator formator parental va forma la rândul său încă zece formatori, după care vor urma activitățile concrete – ateliere de lucru, de dezbatere, încercând în acest fel să creăm o sensibilitate accentuată a părinților față de lumea școlii și a copiilor. În total vor fi o mie de părinți formați și peste 1.120 de copii beneficiari ai acestui proiect, dintre care 258 de etnie romă”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, inspectorul școlar general al județului Iași, managerul proiectului.  Printre principalele activități ale proiectului se numără: 168 de sesiuni de formare-informare a 900 de cadre didactice din cele 79 de școli din mediul rural din județul Iași, 112 cursuri de educație parentală în 14 din cele 79 de comunități rurale, unde este preponderentă populația de etnie romă și 896 de întâlniri cu părinții. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt creșterea frecvenței școalre a minimum 1.120 de copii care se confruntă cu riscul de abandon școalr, proveniți din 79 de comunități rurale din județul Iași, reducerea ratei de abandon școlar și creșterea frecvenței școlare în mediul rural din județul Iași, îmbunătățirea abilităților de creștere, îngrijire și educare a copiilor pentru 1.120 de părinți ai căror copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, integrarea a 268 de familii de etnie romă în rețelele sociale din comunitate, prin participarea la activități comune cu ceilalți membri ai comunității și prin facilitarea cunoașterii reciproce. (E.M.)