BNM a oferit explicaţii cînd şi cum vor fi transferate depozitele de la cele trei bănci devalizate

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a anunţat astăzi graficul transferurilor depozitelor persoanelor fizice şi juridice de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank la alte bănci. Transferarea depozitelor face parte din acțiunile de pregătire pentru retragerea licențelor băncilor devalizate, informează MOLDPRES.Astfel, astăzi pînă la ora 21.00 va fi sistată alimentarea conturilor de depozit la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi operaţiunile cu carduri bancare emise de aceste bănci.De la 10 octombrie, ora 13.00, se sistează toate operaţiunile în conturile de depozit la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi juridice. Luni, 12 octombrie, după ce listele vor fi pregătite, toţi clienţii celor trei bănci vor fi informaţi despre transferurile soldurilor conturilor de depozit la alte bănci licenţiate din Republica Moldova. Informaţiile se vor face prin intermediul subdiviziunilor teritoriale la care sînt deserviţi şi prin mass-media.Clienţii celor trei bănci vor avea acces la depozitele transferate la alte bănci, care vor prelua mijloacele băneşti în condiţiile contractuale iniţiale, cu de începere de la 19 octombrie.Totodată, din 10 octombrie 2015 cele trei bănci „vor sista toate operațiunile punctelor de schimb valutar, cu excepția celor amplasate la punctele de trecere peste frontiera de stat”.Decizia de lichidare a băncilor aflate sub administrare specială se preconizează să fie luată pînă la 16 octombrie 2015.