@Andreas_Heddergott

Proiect privind consilierea pentru cariera profesională a studenților de la facultățile de medicină și medicină dentară

@Andreas_Heddergott

În premieră națională, la Iași se desfășoară la sfârșitul acestei săptămâni o serie de workshopuri simultane live în domeniul medicinei şi medicinei dentare. Acţiunea, care are loc în Sala Magnum EST a Hotelului ”Internaţional”, face parte dintr-o serie de evenimente incluse în cadrul manifestărilor privind finalizarea unui proiect cu finanţare europeană, destinat studenţilor de la medicină. În cadrula cestui proiect, un număr d epreste 5.000 de studenţi la medicină şi medicină dentară din întreaga țară au primit sprijin în alegerea viitoarelor cariere profesionale şi şi-au format abilităţi practice pe echipamente de vârf.  Cele zece workshop-uri simultane live, desfășurate la Iași, redau interacţiunea directă dintre expert – tutore – student, aşa cum se derulează ele în cadrul activităților proiectului MedCareer. Proiectul “Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare” are drept aplicant Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa“ din Iași, în parteneriat cu UMF ”Iuliu Haţieganu“ din Cluj Napoca, Universitatea ”Ovidius” din Constanța, Asociaţia pentru Responsabilitate Socială, Iaşi, Societatea Română de Ergonomie Dentară Bucureşti, Universitatea din Szeged (Ungaria) și S.C. BSmartest Press Group SRL Iaşi. În paralel cu derularea simultană a celor zece workshop-uri, la Iași se desfășțoară în aceste ziole și conferinţa cu tema “Comunicarea ȋn sfera interdisciplinarităţii şi abordarea interdisciplinară a pacientului dizabilitat. Managementul abordării pacientului cu dizabilităţi”, susținută de  experți din cadrul Universității din Szeged. Aceasta include și prezentarea Ghidului în vederea abordării multidimensionale a dizabilității, destinat studenților facultăților de medicină, document redactat sub coordonarea prof. univ. dr. Norina Consuela Forna, decanul Facultății de Medină Dentară din cadrul UMF Iași, managerul proiectului. ”Derularea acestui proiect a fost o experienţă plăcută pentru toţi cei implicaţi – profesori, experţi, consilieri, dar mai ales pentru studenţi. Prin activităţile proiectului, tinerii consiliaţi au descoperit nu doar diversitatea domeniilor şi specialităţilor medicale, ci şi talentele, abilităţile isau aptitudinile lor, despre care, înainte de această experienţă, nu aveau cunoştinţă”, a declarat prof. univ. dr. Norina Consuela Forna, vineri, 20 noiembrie, într-o conferință de presă. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere în carieră şi îmbunătățirea competențelor în domeniul medicinei pentru 5.050 de studenţi la medicină generală și medicină dentară, în scopul creşterii şanselor de integrare pe piața muncii din România. Scopul principal al acestui proiect, în valoare totală de  16.307.986 lei, îl reprezintă activitatea de consiliere a studenților din centre universitare (Iași, Constanța, Cluj, București și Brașov), prin participarea acestora la sesiuni, dezbateri, întâlniri de lucru și stagii practice aferente domeniilor de interes pentru Medicină și pentru Medicina Dentară. (E.M.)