Un barcone di migranti ANSA / ETTORE FERRARI

Proiect privind dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației

Un barcone di migranti ANSA / ETTORE FERRARI

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS), prin Centrul de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranților (CDCDI), în parteneriat cu Asociația Academia de Advocacy din Timișoara și Asociația Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală (CCCI) din Iași, derulează în perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 proiectul ”Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației” (EMINET). Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 243.515,00 CHF. Proiectul își propune să crească capacitatea organizațiilor non-guvernamentale românești de a participa la formularea politicilor de migrație. ”Pornind de la evaluarea impactului politicilor de migrație asupra pieței muncii din România, prin două studii complementare asupra efectelor imigrației, respectiv emigrației pe piața muncii, EMINET urmărește să îmbunătățească cadrul legislativ existent, făcându-l mai atractiv pentru migrație și pentru migrația de revenire. Rezultatele cercetării din cei doi ani de proiect și schimbul de cunoștințe cu organizații naționale și internaționale în domeniul influențării politicilor de migrație va oferi ONG-urilor românești o bază necesară de know how și bune practici pentru inițierea schimbării”, a declarat  dr. Roxana Prisăcariu, președintele executiv al CCCI. Rolul ONGurilor de parteneri de dialog pentru schimbarea politicilor de migrație va fi consolidat printr-o campanie de advocacy care urmărește modificarea unor aspecte punctuale din legislație, evidențiate în urma cercetării și a consultărilor între membrii rețelei. Schimbările legislative vor fi promovate prin acțiunea concertată a unei coaliții de advocacy, formată din organizații care activează în domeniul migrației și în același timp sunt membre ale rețelei CDCDI.  Grupurile țintă ale EMINET sunt ONG-uri și instituții cu activități de advocacy și migrație, factori de decizie, studenți și activiști din sfera drepturilor omului. Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Centrul de Cercetare şi Comunicare Interculturală (CCCI) este un centru  nonpartizan de cercetare fundamentală şi factuală ce informează publicul  despre faptele, atitudinile şi tendinţele care configurează Romania şi  lumea, mai ales sub aspectul diversităţii culturale. Centrul realizează  cercetări sociale interdisciplinare şi oferă servicii de consultanţă şi  formare pentru diversitate şi incluziune. CCCI nu ia poziţii politice. (E.M.)