Breaking News

Acțiuni de informare a producătorilor agricoli, organizate în comunele și orașele din județ

De la începutul acestui an şi până în prezent, Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi, prin Camera Agricolă Judeţeană (CAJ), a organizat o serie de acţiuni de informare a producătorilor agricoli din 30 de comune şi oraşe din județ, printre care Moşna, Dobrovăţ, Prisăcani, Aroneanu, Tomeşti, Scobinţi, Dolheşti, Coarnele Caprei, Valea Seacă, Ruginoasa, Podu loaiei și Târgu Frumos. În cadrul acestor întâlniri s-au prezentat aspecte privind accesarea fondurilor europene (finanţările PNDR 2014  – 2020), dar și informaţii cu privire la necesitatea înregistrării corecte a terenului în registrul agricol, actualizarea cu modificările care au intervenit în legislaţie (acolo unde este cazul), corelarea documentelor existente cu situația concretă de pe teren, prevederile privind Codul de bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu referiri la depozitarea gunoiului de grajd din exploatații, standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot, care pot fi aplicate. De asemenea, alte subiecte abordate au făcut referire la amenajamentul pastoral (condiţiile concrete de realizarea a cestuia, suprafeţele corespunzătoare), legislația pentru atestarea produselor tradiționale, posibilităţile şi oportunitățile de valorificare a produselor de către micii producători prin târgurile şi evenimentele organizate la nivelul judeţului. Tot în cadrul acestor întâlniri interactive au fost prezentate oportunităţile de calificare în diverse meserii prin cursurile organizate de Camera Agricolă Județeană Iași. Astfel de întâlniri vor fi continuate la nivelul întregului judeţ, în fiecare comună şi oraş, având în vedere necesitatea informării corecte privind legislaţia agricolă, accesarea fondurilor europene şi guvernamentale pentru agricultură, dar şi posibilităţile calificării, prin cursuri, în acest sector. (E.M.)