Creșterea potențialului economic și de inovare al Regiunii de Nord-Est, în atenția Comisiei Europene

La sfârșitul săptămânii, la Piatra Neamț s-a desfășurat o o reuniune de lucru organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE) și Joint Research Centre (JRC) – Centrul Comun de Cercetare Științifică al Comisiei Europene – pentru a marca debutul, în Regiunea de Nord-Est, a proiectelor ”Avantajele competitive și potențialul de specializare inteligentă de la nivel regional din România” și ”Sprijin pentru creștere economică și guvernare în regiunile europene mai puțin dezvoltate”.  Derulate în cadrul Acțiunilor Preparatorii ale Parlamentului European dedicate regiunilor cu creștere eonomică redusă și beneficiind de parteneriatul DG REGIO, cele două proiecte au ca scop acordarea de asistență tehnică pentru elaborarea și monitorizarea strategiei regionale de specializare inteligentă (RIS3) și facilitarea interconectării acesteia cu strategia națională de profil, prin identificarea și sprijinirea exploatării potențialului economic și de inovare al regiunii, cu sprijin partenerial trans-național și inter-regional. ”Scopul întâlnirii de la Piatra Neamț a fost de a introduce și poziționa diferitele categorii de actori regionali (autorități publice, mediul academic și de afaceri) față de procesul regional de specializare inteligentă, de a stabili obiectivele și așteptările pe care le au ADR și Regiunea Nord-Est de la acest proiect. Cu acest prilej, ADR Nord-Est a accentuat importanța realizării unui plan comun de acțiune dedicat creșterii capacității de implementare a RIS3 la nivel regional și optimizării capacității de descoperire antreprenorială, precum și identificării și soluționării eficiente a provocărilor din domeniu. A fost subliniată, de asemenea, importanța îmbunătățirii colaborării dintre universități și industrie, atât în domeniul cercetării aplicate, cât și al corelării programelor de formare cu cerințele concrete ale economiei locale”, se precizază într-un comunicat d epresă al ARDNE. La această primă întâlnire cu scop exploratoriu au participat reprezentanți ai consiliilor județene din Regiunea Nord-Est, ai principalelor universități din zonă, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, care vor face parte, alături de JRC, ADR Nord-Est și alte părți interesate din regiune, dintr-un grup de lucru interdisciplinar dedicat acestui proiect.Implementate cu începere de la 1 ianuarie 2016 în regiuni din șapte țări europene (România, Polonia, Italia, Spania, Portugalia, Ungaria și Bulgaria), cele două proiecte au o durată de implementare de doi ani. (E.M.)