Mai multe firme ”se bat” să reabiliteze cele trei blocuri turn din Piața Unirii

 

La licitația organizată de Primărie privind reabilitarea termică a celor trei blocuri turn din Piața Unirii au depus oferte mai multe firme, care s-au arătat interesate de aceste lucrări care fac parte din proiectul privind sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe destinate familiilor cu un venit mediu sub 350 euro. Potrivit reprezentanților municipalității, valoarea totală estimată a lucrărilor a fost stabilită la suma de 932.058 lei, fără TVA, din care cheltuielile diverse și neprevăzute, în procent de 10%, sunt estimate la suma de 83.945 lei. Pe loturi, valoarea lucrărilor este următoarea: Lot 1 – Bloc din Piața Unirii nr. 7 – 305.530 lei, fără TVA, din care cheltuieli diverse și neprevăzute 10% – 27.510 lei; Lot 2 – Bloc din Piața Unirii nr. 9  –  319.785 lei, fără TVA, din care cheltuieli diverse și neprevăzute 10% – 28.814 lei; Lot 3 – Bloc din Piața Unirii nr. 11 – 306.743 lei, fără TVA, din care cheltuieli diverse și neprevăzute 10% – 27.621 lei. Au depus oferte următoarele firme: SC INBIT SRL (238. 221,11 lei), SC Romedis Casa SRL (254.880,31 lei), SC Con Ted CompanySRL (291.561,70 lei) și SC Tec Telecom SRL (260.158,41 lei) pentru lotul 1, SC INBIT SRL (267.207, 52 lei), SC Romedis Casa SRL (268.432, 19 lei), SC Con Ted Company SRL (309.016,58 lei) și SC Tec Telecom SRL (271.637,19 lei) pentru lotul 2, respectiv SC INBIT SRL (237.696,10 lei), SC Romedis Casa SRL (256.416,35 lei), SC Con Ted Company SRL (287.868,42 lei), SC Green Terra SRL (283. 698,27 lei) și SC Tec Telecom SRL (238.699, 54 lei), sumele fiind fără TVA. (E.M.)