Ministerul Culturii va putea efectua cheltuieli de publicitate pentru mediatizarea campaniei pentru achiziționarea Cumințeniei Pământului

Persoanele fizice, persoanele juridice, cu excepția instituțiilor și autoritățile publice, indiferent de forma de finanțare și de subordonare a acestora, pot dona sume în vederea achiziționării de către stat, prin Ministerul Culturii, a operei lui Constantin Brâncuși „Cumințenia Pământului”, prevede ordonanța de urgență adoptată miercuri de Guvern. Potrivit actului normativ obținut de AGERPRES, „în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii deschide un cont de disponibilități în lei la Trezoreria Statului și alte conturi în lei și valută la instituții de credit și le va comunica public pe pagina proprie de internet și pe pagina Guvernului, precum și pe alte căi mediatice”. Ordonanța stipulează că „Ministerul Culturii, în vederea mediatizării campaniei pentru achiziționarea bunului cultural (…) poate să efectueze din bugetul propriu cheltuieli de publicitate”. Sumele pot fi donate până la data de 30 septembrie 2016 sau până la concurența sumei echivalente în lei a 6 milioane euro, „dacă această situație intervine înainte de împlinirea termenului”. „La atingerea echivalentului în lei a sumei limită prevăzute (…), Ministerul Culturii dispune închiderea campaniei de donație și face public acest lucru pe aceleași căi mediatice utilizate (…). În situația în care, din orice motiv, până la data de 31 octombrie 2016, statul român nu dobândește dreptul de proprietate liber de orice sarcini asupra bunului cultural mobil (…), sumele colectate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se restituie donatorilor. Condițiile, procedura și termenele pentru restituirea sumelor (…) se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2016”, mai prevede actul normativ.