Stagiu de formare a profesorilor ieșeni în cadrul programului Erasmus +

În cadrul proiectului  ”Management instituţional de calitate pentru o educaţie de succes”  din programul Erasmus+(cod 2015-1-RO01-KA101-014616), zece profesori din cadrul Liceului Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” din Iași efectuează în perioada 10-23 aprilie un stagiu de formare la partenerul din Lisabona (Portugalia), respectiv Casa da Educaçao Sapere Aude. Echipa de beneficiari îi cuprinde pe directorul instituției (Corneliu Carpen), pe membrii Consiliului de Administrație, ai CEAC, responsabilii comisiilor metodice e.t.c., aceștia fiind coordonați de prof. Mihaela Ţurcănaşu. Potrivit reprezentanților Liceului Tehnologic ”Virgil Madgearu”, proiectul răspunde nevoii  de perfecţionare a cadrelor didactice cuprinse în structura de management a școlii. Obiectivele vizate sunt în cadrul proiectului sunt îmbunătăţirea competenţelor de management şi de comunicare instituţională,  dezvoltarea capacităţii de înţelegere a procesului de descentralizare pentru o implementare eficientă a acesteia, adaptarea managementului pentru diferitele niveluri de educaţie. Prin derularea activităților propuse prin proiect, beneficiarii își vor îmbunătăți atât competențele lingvistice șidigitale cât și cele legate de participarea la actul decizional la nivelul şcolii. ”În această perioadă, benefeciarii participă la ateliere de lucru, seminarii, mese rotunde, dezbateri, studii de caz, exemple de bune practici şi observarea directă a managementului în instituţii de educaţie de renume din Lisabona, cum ar fi: AgrupamentoEscolasAlcochete, Escola de Comércio De Lisboa, Valsassina College – recunoscut la nivelul Portugaliei ca un model de succes al descentralizării etc.).De asemenea, importante sunt și întâlnirile de lucru cu reprezentanții autorităților locale și administrației locale (Primăria Lisabonei, INA, DGESTE, etc)”, a precizat prof. Teodora Andrei, responsibil cu diseminarea în cadrula cestui proiect. În urma participării la acest curs de formare, beneficiarii își propun îmbunătățirea activitatea de management din cadrul Liceului Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iaşi (PAS, proceduri de organizare şi comunicare internă, de evaluare a cadrului didactic şi a actului instructiv-educativ, de organizare a activităţilor de educaţie formală şi nonformală). Pe baza experienţei acumulate va firealizată revista de proiect, cuprinzând articole/materiale pe cele cinci teme majore vizate de proiect și anume: descentralizarea învăţământului şi legislaţia în vigoare, asigurarea calităţii în educaţie, comunicare instituţională, instrumente de evaluare, parteneriatul cu comunitatea locală şi activităţi educative. (E.M.)