Etapa interjudețeană / națională a Concursului de Creativitate „Ștefan Procopiu”

Sâmbătă, 28 mai 2016, va avea loc etapa interjudețeană / națională a Concursului de Creativitate „Ștefan Procopiu” (pentru fizică şi tehnologiile înrudite: mecatronică, electronică, electrotehnică), ediția a XVIII-a. Concursul de Creativitate „Ștefan Procopiu” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar: clasele a VI-a – a XII-a – gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice.

Concursul se desfăşoară pentru disciplinele fizică şi tehnologiile înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică. Concursul se organizează pe baza acordurilor de colaborare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Iaşi:

 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Forumul Inventatorilor Români din Iaşi.

Colaborarea are ca scop:

 • valorificarea creativității științifice şi tehnice a elevilor, stimularea potenţialului creativ al elevilor, dezvoltarea de competenţe trans-disciplinare la elevi (comunicare, rezolvare de probleme, TIC, cooperare în realizarea de proiecte etc.);
 • stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite şi orientarea traseului şcolar al elevilor către o carieră profesională în aceste domenii.

Concursul răspunde unor cerinţe pedagogice, precum:

 • reflectarea în evaluarea rezultatelor şcolare a capacităţilor de transfer şi de creativitate ale elevilor;
 • aprecierea profilului creativ al fiecărui elev – abilităţi de gândire teoretică, experimentală, tehnică, intuitivă (perspicacitate), imaginaţie științifică anticipativă, flexibilitatea, productivitatea gândirii, originalitate, elaborare etc.;
 • stimularea performanţelor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg – logico-matematic, verbal-lingvistic, vizual-spațial, naturalist, chinestezic, interpersonal, intra-personal, muzical, existenţial etc. (H. Gardner) – prinextinderea gamei de rezultate ale învățării evaluate.

Prin practicile sale, Concursul promovează concepţia conform căreia performanțele învățării se regăsesc la „intersecția” favorabilă a două dimensiuni ale personalităţii:

 • ansamblul profilurilor creative specifice (categorii de competenţe valorizate în disciplinele studiate), reprezentate prin diplomele acordate în Concurs;
 • ansamblul profilurilor de inteligenţe (capacităţi individuale şi „distribuite în mediu”, favorabile manifestării performanţelor creative), reprezentate prin secţiunile Concursului.